Znajdź salony
Showrooms
  • Salony łazienkowe
  • Instalator

Moje notatki

Nie przypisano żadnych produktów.

Po dodaniu produktów do notatnika, możesz pobrać ich listę.

0 produktów
Pobierz jako PDF
Delere all

Produkt jest już zapisany w notatniku.

GROHE CoolTouch

Ochrona przed oparzeniami

Innowacyjna technologia GROHE CoolTouch® stanowi doskonałą ochronę przed poparzeniem, utrzymuje bezpieczną temperaturę powierzchni baterii.

GROHE CoolTouch

Innowacyjna Technologia GROHE CoolTouch, stanowi doskonałą ochronę przed poparzeniem. System soprowadzenia wody niezależnym przewodem wewnątrz słuchawki tworzy barierę izolacyjną, zabezpieczając powierzchnię prysznica przed nagrzewaniem, jednocześnie przedłużając jego żywotność.

Przyłącze ciepłej wody w baterii jest całkowicie otoczone przez kanał zimnej wody. Oznacza to, że następuje redukcja transferu ciepła na korpus baterii. Element termostatyczny po stronie ciepłej wody optymalizuje przepływ ciepłej wody w korpusie. Dzięki zastosowaniu technologii GROHE CoolTouch zewnętrzna powierzchnia termostatów nigdy nie przegrzewa się. To ogromna zaleta armatur GROHE, która okazuje się być przydatna nie tylko dla rodzin z dziećmi.

With GROHE CoolTouch®

Without GROHE CoolTouch®

Recommended product ranges