Polityka prywatności

Jako GROHE bardzo doceniamy Twoje zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Dlatego też przywiązujemy szczególną wagę do ochrony Twojej prywatności podczas korzystania z naszych stron internetowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania przez nas danych anonimowych i danych osobowych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za proces przetwarzania danych osobowych w zakresie naszej strony internetowej, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”), został podany w ostatnim akapicie niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności określa zakres oraz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych w związku z korzystaniem z naszej strony jest GROHE Holding GmbH w Niemczech, adres: Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Niemcy, zarejestrowana w niemieckim rejestrze handlowych pod numerem HRB 5040, e-mail: DataProtection_DE@grohe.com lub dla osób korzystających ze strony internetowej w Polsce: DataProtection_PL@grohe.pl.

Gromadzenie danych o charakterze anonimowym

Zasadniczo odwiedzanie naszej strony nie wiąże się z koniecznością podawania swoich danych osobowych. Jednak serwer, na którym działa strona, automatycznie kompiluje informacje podawane przez większość przeglądarek internetowych. Serwer sieciowy automatycznie gromadzi określone informacje, takie jak adres IP odwiedzającego, data i godzina wizyty na stronie, odwiedzone podstrony, strony odwiedzone wcześniej, stosowana przeglądarka, system operacyjny odwiedzającego oraz domena lub adres dostawcy internetowego. Jeśli któraś z naszych stron korzysta z plików cookie, serwer sieciowy również przechowuje tę informację.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Działanie naszej strony obejmuje przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych dotyczy również ich ujawniania podczas przekazywania. Aby regularnie dostarczać spersonalizowane informacje na temat naszej firmy oraz naszych produktów i usług, oferujemy również wysyłkę newslettera. Rejestracja do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie pozostawionych przez Ciebie danych (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych pozostawionych w polach „jesteś” oraz „jestem zainteresowany”).

W przypadku przekazywania danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych mają zastosowanie przepisy Tarczy Prywatności UE – USA przyjętej przez Komisję Europejską. W tym zakresie Komisja Europejska poświadcza, że przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych zgodnie z przepisami Tarczy Prywatności UE – USA spełnia standardy bezpieczeństwa danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej. Przekazując dane do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, weryfikujemy również na każdym etapie, czy nasi dostawcy usług są certyfikowanymi podmiotami i spełniają wymagania, które określa Tarcza Prywatności UE – USA.

Dane, cele przetwarzania danych, związane z tym podstawy prawne, odbiorcy danych oraz proces przekazywania danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały wymienione poniżej:

a) Plik dziennika

Rejestrujemy Twoje wizyty na naszych stronach, przetwarzając następujące dane: nazwa wyświetlanej witryny, data i czas wyświetlenia, różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich, status

dostępu, ilość przesłanych danych, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, odsyłający adres URL (poprzednio odwiedzona witryna), Twój adres IP oraz nazwa dostawcy Twoich usług internetowych. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Plik dziennika zostanie usunięty po upływie 7 dni, chyba że jego dłuższe przechowywanie będzie wymagane z powodu konieczności wyjaśnienia lub udowodnienia konkretnych naruszeń, o których będzie wiadomo w okresie przechowywania.

b) Hosting

Hosting jest miejscem, gdzie przechowywane są wszystkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Aby zapewnić naszą obecność online, korzystamy z usług dostawców hostingu, którym zapewniamy dostęp do powyższych danych.

c) Kontakt

W przypadku kontaktu z GROHE, Twoje dane (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe, jeśli zostały podane) oraz Twoja widomość będą przetworzone w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Wymienione dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO lub art. 6 ust. 1 f) RODO w celu obsługi Twojego zapytania.

d) Newsletter

Aby regularnie dostarczać spersonalizowane informacje na temat GROHE oraz naszych produktów i usług, oferujemy wysyłkę newslettera. Rejestracja do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie pozostawionych przez Ciebie danych (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych pozostawionych w polach „jesteś” oraz „jestem zainteresowany”).

Twoją zgodę na przetwarzanie danych otrzymujemy poprzez zaakceptowanie poniższego warunku:

„Zgadzam się na otrzymywanie newslettera dopasowanego tematycznie do moich potrzeb i zainteresowań. W każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę i zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze.”

Przesyłanie newslettera na podstawie Twojej zgody wyrażonej podczas rejestracji odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Rejestracja do newslettera odbywa się w oparciu o proces podwójnej weryfikacji. Aby zapobiegać nadużyciom, po zapisaniu się do newslettera wyślemy do Ciebie wiadomość mailową z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Aby zagwarantować zgodność procesu rejestracji z obowiązującymi przepisami prawnymi, Twoje zgłoszenie zostanie przez nas zapisane i przetworzone. Dotyczy to potwierdzenia zgłoszenia oraz potwierdzenia jego czasu i Twojego adresu IP. W celu wysyłania newslettera, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którym zapewniamy dostęp do powyższych danych.

e) Konto klienta

Zakładając konto klienta, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane bankowe), a także danych dotyczących konta (nazwa użytkownika i hasło). Przetwarzanie tych danych pozwala nam identyfikować Ciebie jako klienta oraz umożliwia zarządzanie Twoimi zamówieniami. Twoją zgodę na przetwarzanie danych otrzymujemy poprzez zaakceptowanie poniższego warunku:

„Chcę utworzyć konto klienta i zgadzam się na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych. W każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę i usunąć konto, wysyłając wiadomość na adres: DataProtection_PL@grohe.com”

Przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

f) Przetwarzanie zamówienia

Gromadzimy dane dotyczące Twoich zamówień w celu ich realizacji, a dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Udostępniamy Twoje dane adresowe firmie, która realizuje dostawę złożonego zamówienia. W określonych przypadkach, np. w celu umożliwienia śledzenia przesyłki lub daty dostarczenia, firmie tej możemy udostępnić również Twój adres e-mail lub numer kontaktowy.

Dostawcy usług płatniczych odpowiedzialnemu za przetwarzanie płatności udostępniamy Twoje dane niezbędne do sfinalizowania zamówienia (imię i nazwisko, data zamówienia, metoda płatności, data wysyłki i/lub odbioru, kwota, odbiorca, a także dane banku lub szczegóły karty płatniczej).

g) Analiza witryny i działania marketingowe

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej, wykorzystujemy tzw. pliki cookies. To niewielkie pliki danych przechowywane na Twoim urządzeniu i wymieniane z innymi dostawcami. Część z plików cookies jest usuwana natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne), a część z nich pozostaje na Twoim urządzeniu i pozwala rozpoznać przeglądarkę przy następnej wizycie na stronie (tzw. cookies trwałe).

Możesz usunąć wszystkie pliki cookies z Twojego urządzenia, a w ustawieniach przeglądarki wyłączyć możliwość ich przechowywania. W tym przypadku konieczne może być ponowne dostosowanie niektórych ustawień oraz akceptowanie wybranych funkcji za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę.

Pliki cookies wykorzystujemy zgodnie z następującymi funkcjami:

aa) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi Google (LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA). Google wykorzystuje określone pliki cookie. Dane na temat korzystania z witryny (w tym adres IP), gromadzone dzięki plikom cookies, są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystujemy te dane w celu oceny sposobu korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z witryną. Uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu optymalizacji działań marketingowych związanych z naszą ofertą online zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Google nigdy nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google.

Informujemy również, że nasza witryna wykorzystuje usługę "anonymizeIp ()" dostępną w Google Analytics, co oznacza, że adresy IP są anonimizowane przed przesłaniem ich na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Bezpośrednie połączenie przetwarzanych danych i użytkownika jest zatem wykluczone. Jedynie w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie w całości przesłany na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam zanonimizowany.

Możesz zrezygnować z udostępniania danych w dowolnym momencie, włączając dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wykorzystywania danych Google w Sieci Partnerskiej Google, które znajdziesz na:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Google posiada certyfikat:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat polityki prywatności znajdziesz na:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) New Relic

W naszej witrynie wykorzystujemy oprogramowanie NewRelic, które pozwala analizować jej wykorzystanie. Dane na temat korzystania z witryny (w tym adres IP), gromadzone dzięki plikom cookies, są przesyłane na serwery NewRelic znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu optymalizacji działań marketingowych związanych z naszą ofertą online zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

NewRelic wykorzystuje te dane w celu oceny sposobu korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

NewRelic posiada certyfikat:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz na:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) Polityka prywatności w zakresie oceny produktów (Bazaarvoice)

W momencie przesłania przez Ciebie oceny produktu, gromadzimy dane osobowe pozwalające Cię zidentyfikować, które zostały wpisane w formularzu – wyświetlana nazwa, adres IP, adres e-mail, ocena, a także inne informacje podane dobrowolnie. Podane dane są przetwarzane na potrzeby oceny produktu i wyświetlane na niniejszej stronie internetowej.

Twoją zgodę na przetwarzanie danych otrzymujemy poprzez zaakceptowanie poniższego warunku:

„Zgadzam się, aby GROHE oraz powiązani z firmą GROHE usługodawcy mogli wykorzystywać mój adres e-mail do kontaktu w celach administracyjnych oraz uzyskania informacji o ocenianych lub podobnych produktach. Mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez wysłanie wiadomości mailowej GROHE.”

Wycofanie zgody nie wpływa na prawo do przetwarzania danych od momentu udzielenia zgody do jej cofnięcia. W przypadku wycofania zgody usuniemy Twoje dane oraz oceny produktu/ów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby zapewnić naszym klientom możliwość oceny produktów współpracujemy z Bazaarvoice. Platforma wykorzystuje pliki cookie w celu przetwarzania informacji konsumenckich oraz monitorowania zachowań użytkowników na wielu stronach internetowych.

Twoja opinia o produkcie zostanie przetworzona przez Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Teksas 78746, USA. Przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych może odbywać się zgodnie z art. 45 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jeżeli Komisja Europejska stwierdzi, że podmioty w Stanach Zjednoczonych gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych. Dzięki porozumieniu w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, 12 lipca 2016 r. Komisja Europejska ustaliła, że Stany Zjednoczone gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych. Bazaarvoice Inc należy do Tarczy Prywatności UE-USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzSfAAK&status=Active

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz na:

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

h) Korzystanie z Google reCAPTCHA

Aby chronić moduł komentarzy oraz formularze dostępne na naszych stronach internetowych przed spamem i nadużyciami, korzystamy z zewnętrznej usługi reCAPTCHA. To usługa dostarczona przez Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. reCAPTCHA umożliwia odróżnienie danych pozostawianych przez ludzi od danych pozostawianych przez zautomatyzowane oprogramowanie (zwane również botami). W związku z wykorzystywaniem tej usługi, na serwery Google znajdujące się w Stanach Zjednoczonych przekazywane są następujące dane:

  • URL strony odsyłającej
  • adres IP użytkownika
  • zachowanie użytkownika i ruchy myszy w obszarze pól wyboru „reCAPTCHA”
  • konto Google: jeśli użytkownik będzie jednocześnie zalogowany na swoim koncie Google, zostanie to rozpoznane i zarejestrowane
  • informacje o używanej przeglądarce: rozmiar, rozdzielczość, zainstalowane wtyczki, ustawienia języka i data
  • kliknięcia w obrębie witryny
  • skrypty i instrukcje w witrynie
  • pliki cookies

Przetwarzanie tych danych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów dotyczących bezpieczeństwa naszej witryny zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.

Google posiada certyfikat:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat polityki prywatności znajdziesz na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

i) Integracja treści zewnętrznych

Wykorzystujemy dynamiczne treści zewnętrzne w celu optymalizacji wyświetlania naszej strony oraz oferty. W momencie wejścia na niniejszą stronę, odpowiednie żądanie jest automatycznie wysyłane poprzez API na serwery poszczególnych dostawców treści. Wraz z żądaniem przesyłane są również określone pliki dziennika (np. adres IP użytkownika). Treści dynamiczne są następnie przesyłane do naszej witryny i wyświetlane w jej obrębie.

Używamy treści zewnętrznych w związku z następującymi funkcjami:

aa) Google Maps

Wykorzystujemy usługę map Google „Google Maps” na naszej stronie internetowej, która pozwala udostępniać interaktywną mapę. Po wyświetleniu mapy, takie dane, jak Twój adres IP oraz lokalizacja są przekazywane na serwery Google znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów dotyczących optymalizacji działań marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.

Google posiada certyfikat:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat polityki prywatności znajdziesz na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook Visitor Tracker

„Visitor Tracker” to usługa Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dzięki niej, na podstawie odwiedzin w witrynie oraz lokalnego surfowania możemy określić grupy docelowe reklam na Facebooku, tzw. „Facebook Ads”. Pliki wykorzystujemy także do mierzenia efektywności działań marketingowych online. Takie wykorzystanie pozwala nam śledzić zachowanie użytkownika po obejrzeniu reklamy, kliknięciu reklamy oraz złożeniu zamówienia.

Gdy niniejsza strona zostaje wyświetlona, piksel Facebooka może przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w serwisie społecznościowym Facebook lub zalogujesz się na konto później, odwiedziny w witrynie zostaną zarejestrowane. Zebrane dane użytkownika są dla nas anonimowe i dlatego nie pozwalają nam wnioskować o jego tożsamości. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwa jest analiza profilu użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się zgodnie z polityką przetwarzania danych firmy Facebook. Jeśli nie posiadasz konta w serwisie Facebook, dane nie są przetwarzane.

Dane przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne w związku z realizacją celów, dla których dane są gromadzone i przetwarzane, lub do momentu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych. Ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych wskazują, że okres przechowywania może wynosić do 10 lat niezależnie od celów przetwarzania.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

a) Informacje

Na żądanie możesz bezpłatnie i w dowolnym momencie otrzymać szczegółowe informacje na temat wszystkich danych osobowych, które przechowujemy.

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do danych osobowych, które zobowiązujemy się chronić. Jeśli identyfikacja nie jest możliwa, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przetworzenia wniosku.

b) Zmiana danych, anulowanie zgody, ograniczenie przetwarzania, wycofanie zgody na przetwarzanie

Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie Twoich danych lub stały się one nieaktualne, korzystając z właściwych przepisów, usuniemy lub zablokujemy Twoje dane lub dokonamy w nich niezbędnej korekty (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo). Dotyczy to również przetwarzania danych w przyszłości jedynie w ograniczonym zakresie.

c) Przenoszenie danych

Na żądanie możemy udostępnić Twoje dane w standardowym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które w tej postaci możesz przekazać osobie trzeciej.

d) Prawo do złożenia skargi

Posiadasz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

e) Prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość

Każda zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana ze skutkiem na przyszłość. Twoje odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do momentu odwołania.

f) Ograniczenia

Powyższymi prawami nie są objęte dane, w przypadku których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, na przykład, jeśli zostały zanonimizowane do celów analizy. Uzyskanie informacji o ich przetwarzaniu, ich usunięcie, korekta lub przeniesienie do innej administratora danych

są możliwe tylko w przypadku uzyskania przez nas dodatkowych informacji, które pozwolą nam zidentyfikować użytkownika.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych do nas danych, używamy szyfrowania TLS z kluczem o długości 128 bitów. Połączenia szyfrowane za pomocą tego protokołu możesz rozpoznać za pomocą prefiksu „https: //” w linku strony w pasku adresu przeglądarki. Adresy nieszyfrowanych stron rozpoczynają się od prefiksu „http: //”.

Wszystkie dane przesyłane do naszej witryny, takie jak zapytania lub loginy, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie dzięki szyfrowaniu SSL.

Aby zapewnić, że nasze wytyczne dotyczące ochrony danych są zawsze zgodne z bieżącymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również przypadku, gdy informacje o ochronie danych muszą zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione oferty lub usługi.

Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii na temat ochrony danych prosimy o kontakt z naszym Korporacyjnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Michael Cruickshank

GROHE Holding GmbH

Feldmühleplatz 15

40545 Düsseldorf, Niemcy

e-mail: DataProtection_DE@grohe.com

lub dla osób korzystających ze strony internetowej w Polsce e-mail: DataProtection_PL@grohe.com.