Zastrzeżenie dotyczące ochrony danych

Jako GROHE doceniamy Państwa zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych użytkowników naszych stron internetowych. Poniżej prezentujemy informacje na temat gromadzenia danych anonimowych i osobowych.

A. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Dane osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych w kontekście niniejszej strony internetowej zgodnie z przepisami europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) są podane w odpowiednim polu.

Niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności informujemy Państwa o zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych (dalej „dane“).

B. Przetwarzanie danych

W ramach działania naszej strony internetowej przetwarzamy dane.

Przetwarzanie danych obejmuje również ich ujawnianie poprzez przekazywanie.

Dane, cele przetwarzania, podstawy prawne, odbiorcy i przekazywanie danych do zainteresowanych krajów spoza EOG są opisane poniżej:

a) Plik dziennika
Rejestrujemy Państwa wizytę na naszej stronie internetowej. Przetwarzaniu podlegają następujące dane: Nazwa odwiedzonej strony internetowej, data i godzina jej odwiedzenia, różnica czasowa w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT), status dostępu, ilość przesyłanych danych, typ przeglądarki i jej wersja, wykorzystywany przez Państwa system operacyjny, adres URL odsyłacza (wcześniej odwiedzanej strony internetowej), Państwa adres IP i wnioskujący dostawca. Przetwarzanie tych danych jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z Artykułem 6(1)(f) RODO. Plik dziennika zostanie usunięty po siedmiu dniach, chyba że wymagane jest wyjaśnienie lub udowodnienie konkretnych naruszeń, które zostały ujawnione w okresie przechowywania.

b) Hosting
Hosting będzie przechowywać wszystkie dane, które będą przetwarzane w związku z funkcjonowaniem tej strony. Jest to konieczne, aby umożliwić techniczne funkcjonowanie strony internetowej. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z Artykułem 6(1)(f) RODO. W celu zapewnienia naszej obecności w Internecie, korzystamy z usług dostawców usług hostingowych, którym udostępniamy powyższe dane.

c) Kontakt z nami
Jeśli kontaktują się Państwo z nami, Państwa dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe w przypadku ich podania) oraz treść lub załączniki do Państwa wiadomości będą przetwarzane wyłącznie w celu przetwarzania Państwa wiadomości, w szczególności udzielenia Państwu odpowiedzi. Dane te są przetwarzane przez nas na podstawie Artykułu 6(1)(b) RODO oraz Artykułu 6(1)(f) RODO w celu rozpatrzenia Państwa wiadomości.

d) Newsletter
W celu regularnego informowania Państwa o naszej firmie i zakresie naszych usług i produktów, oferujemy wysyłkę newslettera. Zamawiając newsletter, przetwarzamy wprowadzone przez Państwa dane (adres e-mail i inne dobrowolnie podane informacje) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

W ten sposób otrzymujemy Państwa zgodę o treści:
„Chciałbym zamówić newsletter Grohe AG zgodnie z moją konfiguracją zainteresowań. W każdym czasie mogę cofnąć moją zgodę, korzystając z linku w newsletterze umożliwiającego rezygnację z subskrypcji.“

Przekazywanie newslettera w drodze rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6(1)(a) RODO.

Zapisanie się do newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury podwójnej zgody. Aby zapobiec nadużyciom, wyślemy Państwu e-mail po rejestracji, prosząc o jej potwierdzenie. W celu udowodnienia, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi, Państwa zgłoszenie zostanie zarejestrowane. Oznacza to przechowywanie danych rejestracyjnych, czasu potwierdzenia oraz Państwa adresu IP. Do wysyłania newsletterów korzystamy z usług dostawców, którym udostępniamy powyższe dane.

Szczegółowe dane dotyczące konkretnego Newslettera, takie jak jego treść lub częstotliwość ukazywania się, znajdują się na odpowiedniej stronie rejestracji.

e) Konto klienta
Kiedy zakładają Państwo konto klienta, zgadzają się Państwo na przechowywanie swoich danych (imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, danych bankowych) oraz Państwa danych dotyczących użytkownika konta (nazwy użytkownika, hasła). Pozwala to nam identyfikować Państwa jako klienta i umożliwia Państwu zarządzanie swoimi kontem.

Otrzymujemy Państwa zgodę o następującej treści:
„Chcę utworzyć konto klienta. Proszę o przetwarzanie moich danych w tym celu. Mogę odwołać moją zgodę ze skutkiem na przyszłość w każdej chwili wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail.“

Szczegółowe dane kontaktowe w celu skorzystania ze swoich praw, w tym z prawa do cofnięcia swojej zgody, znajdą Państwo na odpowiedniej dedykowanej stronie rejestracji.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6(1)(a) RODO.

f) Przetwarzanie zakupów
Przetwarzamy Państwa dane dotyczące zamówienia w celu obsługi umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Artykułu 6(1)(b) RODO.

Przekazujemy Państwa dane adresowe spółce, której zlecamy dostawę zakupionych produktów. W przypadku konieczności obsługi umowy sprzedaży, przekażemy również Państwa adres e-mail lub numer telefonu w celu skoordynowania daty dostawy (Avis) spółce, której zlecimy dostawę.

Przekażemy dane dotyczące Państwa transakcji (imię i nazwisko, datę zamówienia, metodę płatności, datę wysyłki i/lub odbioru, kwotę i odbiorcę płatności, w odpowiednim przypadku dane bankowe lub dane karty kredytowej) dostawcy usług płatniczych odpowiedzialnemu za przetwarzanie płatności.

Ponadto możemy wykorzystać Państwa adres e-mail do nadesłania informacji oraz ankiety dotyczącej zadowolenia klienta w celu ulepszenia naszych produktów i serwisu. Do tego należą informacje na temat serwisu produktu, gwarancji i konserwacji naszych produktów. W takich przypadkach przetwarzamy dane na podstawie artykułu 6 (1) f) RODO. Celem przetwarzania danych i naszego uprawnionego interesu jest zorientowane na klienta ulepszenie oraz dopasowanie naszych produktów i serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili, bezpłatnie sprzeciwić się wysyłaniu takich komunikatów i zapytań pocztą elektroniczną, kontaktując się pod podanym w sekcji D. ustęp g) adresem e-mail lub poprzez kliknięcie na przycisk rezygnacji zawarty w niektórych komunikatach w celu wykonania swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.

g) Obsługa Klienta
Oferujemy Państwu dostęp do naszej obsługi Klienta różnymi drogami kontaktu.

Jeśli skontaktują się Państwo z naszą obsługą Klienta poprzez formularz kontaktowy, faks lub telefon, będziemy przetwarzać Państwa dane, aby pomóc w realizacji zapytania. Obejmuje to zasadniczo cele przetwarzania danych, takie jak omówienie problemu, utworzenie oferty, dostawę i wystawienie rachunku, ale również cele związane z odpowiedzią na prośby o wsparcie i reklamacje, jak również dokumentację naszych serwisów wsparcia.

Oferujemy również Państwu możliwość umieszczenia zlecenia klienta bezpośrednio za pomocą naszego formularza internetowego. Obowiązujące warunki zamówienia można znaleźć na odpowiedniej stronie.

Wymagane dane dotyczące przetwarzania zapytania znajdują się w naszych formularzach online lub są dostępne indywidualnie na zapytanie. Wymagane dane zawierają przynajmniej Państwa dane podstawowe (nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe), ewentualnie numer klienta lub już dostępne numery referencyjne, jak i dane dotyczące Państwa sprawy, takie jak produkty, rysunki z błędami lub świadectwa gwarancyjne.

W przypadku otrzymania Państwa zapytania wyślemy Państwu potwierdzenie odbioru za pomocą wiadomości e-mail z odniesieniem do numeru referencyjnego, pod którym przetwarzamy Państwa zapytanie.

Jeśli to konieczne, w porozumieniu z Państwem przekażemy Państwa dane do przedsiębiorstwa partnerskiego, które będzie wspierać Państwa na miejscu w zakresie napraw, instalacji i/lub serwisu konserwacyjnego.

Podstawą naszego przetwarzania danych i ewentualnego przekazywania danych do przedsiębiorstwa partnerskiego jest albo Państwa zgoda zgodnie z artykułem 6 (1) a) RODO albo Państwa zlecenie na podstawie artykułu 6 (1) b) RODO.

Ponadto możemy wykorzystać Państwa adres e-mail do nadesłania informacji oraz ankiety dotyczącej zadowolenia klienta w celu ulepszenia naszego poziomu serwisu oraz do regularnego informowania Państwa o nowych ofertach i usługach w związku z usługami, o które Państwo prosili. Do tego należą informacje na temat serwisu produktu, gwarancji i konserwacji naszych produktów. W takich przypadkach przetwarzamy dane na podstawie artykułu 6 (1) f) RODO. Celem przetwarzania danych i naszym uprawnionym interesem jest poprawa i dostosowanie naszych usług serwisowych oraz dostarczenie serwisu klienta odpowiednio do Państwa potrzeb.

Ponadto, jeśli udzielą nam Państwo zgody, będziemy Państwa informować sami o ofertach i usługach naszych partnerów kooperacyjnych oraz przekazywać do nich Państwa dane, aby nasi partnerzy kooperacyjni w celach marketingowych mogli się z Państwem skontaktować bezpośrednio. Dotyczy to zarówno innych spółek krajowych w grupie GROHE, jak i zewnętrznych partnerów kooperacyjnych (np. instalatorów, partnerów serwisowych). W takim przypadku przetwarzanie opiera się na artykule 6 (1) a) RODO.

Użytkownik może w każdej chwili, bezpłatnie sprzeciwić się wysyłaniu takich komunikatów i zapytań pocztą elektroniczną, kontaktując się pod podanym w sekcji D. ustęp g) adresem e-mail lub poprzez kliknięcie na przycisk rezygnacji zawarty w niektórych komunikatach w celu wykonania swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.

h) Targi, wystawy i GROHE Truck Tour

Na targach firmowych, wystawach i trasach ciężarówki promującej markę GROHE - GROHE Truck Tour lub innych wydarzeniach promujących markę GROHE, oferujemy możliwość uzyskania informacji na nasz temat. Informacje mogą być przekazywane w formie cyfrowej lub pisemnej bądź, na Państwa wniosek, w czasie osobistych spotkań. Mogą Państwo dokonać swobodnego wyboru spośród oferowanych usług informacyjnych.

Przetwarzamy Państwa dane w celu wysyłania Państwu informacji, o które Państwo się do nas zwrócili oraz aby móc Państwu zapewniać dalsze wsparcie. Ponadto używamy Państwa danych do celów statystycznych dla pomiaru skuteczności i dalszego doskonalenia naszej oferty. Przekazujemy odpowiednie dane spółce, której powierzamy realizację dostawy wnioskowanych przez Państwa informacji, jeżeli to konieczne. W przypadku umówienia się na spotkanie osobiste, przekażemy odpowiednie dane oddziałowi GROHE odpowiedzialnemu za Państwa wniosek. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

Po dokonaniu przez Państwa wyboru próśb o informacje i/lub kanałów komunikacji, uzyskamy następującą zgodę:

„Chciałbym otrzymywać od GROHE wybrane informacje poprzez wskazane kanały komunikacji. Zgadzam się, że GROHE może przetwarzać moje dane w celu udzielania informacji, organizowania spotkań oraz w celach statystycznych, a także może przekazywać moje dane w ramach Grupy GROHE odpowiedzialnej i właściwej dla mnie spółce GROHE w celu dalszego wsparcia. Mogę odwołać moją zgodę w każdej chwili, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas wydarzeń promujących markę GROHE.“

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6(1)(a) RODO.

i) Zdjęcia i nagrania wideo
Możemy robić zdjęcia i/lub nagrania wideo na targach firmowych, wystawach, wydarzeniach i trasach ciężarówki promującej markę GROHE - GROHE Truck Tour lub podczas innych wydarzeń promujących markę GROHE, na które nie obowiązują zaproszenia. Poinformujemy Państwa o nagrywaniu tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej przed Państwa wejściem do danego obiektu, w którym będą wykonywane nagrania, przekazując ogłoszenia i ulotki informacyjne. Zawsze będą mieli Państwo możliwość sprzeciwu wobec indywidualnego nagrania przez poszczególne zespoły zdjęciowe.

Powyższe nie ma zastosowania do ogólnych ujęć koncentrujących się na prezentacji zdarzenia, a nie pojedynczej osoby.

GROHE będzie wykorzystywać taką dokumentację w ramach środków komunikacji w druku, internecie i/lub mediach społecznościowych, oraz dla celów szkoleń i komunikacji. Przetwarzamy dane odpowiednio na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z Artykułem 6(1)(f) RODO.

j) Konkursy z nagrodami i kampanie marketingowe
W ramach naszej działalności, organizujemy konkursy i kampanie marketingowe (zwane dalej „Promocjami“) z nieregularną częstotliwością.

Występujemy do Państwa o Państwa dane osobowe poprzez formularze internetowe w celu przeprowadzania kampanii. Dane te są niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w konkretnej kampanii.

Przetwarzamy dane przekazane nam przez Państwa w celu przeprowadzenia danej kampanii. Realizując takie przedsięwzięcie, uzyskujemy następującą zgodę:
„Chciałbym uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez GROHE zgodnie z regulaminem wydarzenia. W tym celu, zgadzam się na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych. Mogę odwołać moją zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w regulaminie.“

Uczestnictwo w tych wydarzeniach jest dobrowolne. Poprzez uczestnictwo zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych podanych podczas rejestracji w wydarzeniu.

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6(1)(a) RODO.

W celi przeprowadzenia akcji korzystamy z usług dalszych usługodawców, którzy wspierają nas w realizacji akcji. Obowiązują informacje dotyczące przetwarzania danych wymienione w punktach B.a) do B.m). Dalsze regulacje specyficzne dla akcji znajdują się na odpowiednich stronach dotyczących akcji.

Na stronach konkretnych wydarzeń promocyjnych znajdą Państwo ich pełen regulamin.

k) Analiza strony internetowej i marketing
W celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji używamy tzw. plików cookie. Są to krótkie pakiety danych przechowywane na urządzeniu końcowym i wymieniane z innymi dostawcami. Niektóre pliki cookie, które używamy, są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesyjne). Pozostałe pliki cookie znajdują się na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki następnym razem, gdy Państwo nas odwiedzają (cookie trwałe).

Opcjonalne pliki cookies, potrzebne do przygotowania określonych funkcji strony internetowej („funkcjonalne pliki cookies”), które przyczyniają się do pomiarów wyniku („analityczne pliki cookies”) lub służące do celów marketingowych („marketingowe pliki cookies”) są ustawiane wyłącznie na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 (1) a) RODO. Mają Państwo w każdej chwili możliwość zmiany wyboru plików cookies za pomocą funkcji „Ustawienia plików cookies” w obszarze stopki naszej strony internetowej. Zawiera ona również odwołanie wcześniej udzielonej zgody na zapisywanie plików cookies ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, zarówno własne pliki cookies (First-party Cookies), jak i pliki cookies stron trzecich (Third-party Cookies), będą przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania witryny. Pliki cookies stron trzecich są zarządzane przez strony zewnętrzne (np. Google lub Facebook), natomiast własne pliki cookies są administrowane bezpośrednio przez nas. W poszczególnych przypadkach, do których odnosimy się w tej sekcji, możemy przekazywać stronom trzecim dane zgromadzone przez własne pliki cookies (adres IP oraz ID plików).

Mogą Państwo usunąć wszystkie zapisane na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz tak ustawić przeglądarkę, żeby uniemożliwić zapisywanie plików cookies. W takim przypadku może być konieczna zmiana ustawień przy każdej wizycie na tej stronie internetowej i zaakceptowanie zakłóceń niektórych funkcji.

Korzystamy z plików cookie w związku z następującymi funkcjonalnościami:

aa) Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google LLC 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google wykorzystuje określone pliki cookie. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony (w tym Państwa adres IP) przesyłane będą przez Google na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Wykorzystujemy przechowywane informacje w celu oceny sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla jej operatorów oraz świadczenia innych usług związanych ze stroną. Ze względu na nasz nadrzędny interes, przetwarzamy uzyskane w ten sposób dane dla optymalnego marketingu naszej oferty internetowej zgodnie z Artykułem 6(1)(f) RODO. Google nie będzie nigdy łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Prosimy pamiętać, że niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp ()“ Funkcja ta skraca adresy IP przed wysłaniem ich na serwer w Stanach Zjednoczonych. Uniemożliwia to zazwyczaj bezpośrednie powiązanie przechowywanych danych z konkretną osobą. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia danych w dowolnym momencie, decydując się na wyłączenie dodatku Google Analytics
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Prosimy również zapoznać się z informacjami na temat korzystania z danych Google w Sieci Partnera Google dostępnymi na stronie:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) New Relic
Na naszej Stronie internetowej korzystamy z oprogramowania NewRelic, które umożliwia nam analizę korzystania przez Państwa z naszej strony. Informacje przechowywane w plikach cookie na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony (w tym Państwa adres IP) przesyłane będą na serwer NewRelic w Stanach Zjednoczonych. Przetwarzamy dane ze względu na nasz nadrzędny interes polegający na optymalnym marketingu naszej oferty internetowej zgodnie z Artykułem 6(1)(f) RODO.

NewRelic będzie wykorzystywać przechowywane informacje w celu oceny sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla jej operatorów oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i aktywnością internetową.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie:
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) TikTokPixel

Podczas odwiedzania strony przetwarzane są Twoje dane osobowe. Kategorie przetwarzanych danych: dane o korzystaniu z serwisu i rejestrowaniu kliknięć w poszczególne elementy.

Cel przetwarzania: badanie zachowań użytkowników, analiza wpływu działań marketingowych online i wybór reklam online na innych platformach, które są wybierane automatycznie w ramach zautomatyzowanego zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (RTB) na podstawie zachowań użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Przekazywanie danych odbywa się: do niezależnego administratora danych TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia ( https://www.tiktok.com). Podstawą prawną przekazania danych do TikTok Technology Limited jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Może to oznaczać również przekazanie danych osobowych do kraju spoza Unii Europejskiej. Przeniesienie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.

Kontakt e-mailowy z inspektorem ochrony danych TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO.

Polityka prywatności danych TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Czas przetwarzania: jest zmienny i kończy się wraz z ustaniem celu przetwarzania.

dd) Polityka Prywatności mająca zastosowanie do opinii o produktach (Bazaarvoice)
Współpracujemy z Bazaarvoice w celu dostarczania klientom opcji ocen naszych produktów. Bazaarvoice korzysta z plików cookie w celu przetwarzania informacji od klientów i monitorowania zachowań użytkowników na różnych stronach internetowych.

Gdy umieszczają Państwo opinię o produkcie, gromadzimy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu, tj. „wyświetlaną nazwę“, adres IP, adres e-mail, ocenę przypisaną do Państwa oraz inne dobrowolnie podane dodatkowe informacje. Przekazane dane będą przetwarzane w celu wykorzystania oceny produktu oraz wyświetlane na stronie internetowej GROHE.

W ramach tego działania uzyskujemy następującą zgodę:
„Zgadzam się na wykorzystywanie przez spółkę GROHE i jej usługodawców mojego adresu e-mail w celu kontaktowania się ze mną w związku z moją oceną produktu w kwestiach administracyjnych i w celu uzyskania informacji na temat ocenionych produktów i podobnych artykułów. Mogę cofnąć moją zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość do GROHE.“

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody, usuniemy Państwa dane oraz wystawione przez Państwa oceny produktów zgodnie z przepisami prawa..

Przetwarzanie oceny produktu prowadzi firma Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie:
https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

ee) Użycie Google ReCAPTCHA
W celu ochrony sekcji Komentarze i formularzy na naszej stronie internetowej przed spamem i nadużyciami, korzystamy z zewnętrznej usługi reCAPTCHA. Jest to usługa świadczona przez spółkę Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (zwaną dalej Google). reCAPTCHA umożliwia rozróżnienie wpisów dokonywanych przez ludzi od wpisów, w które ingerują zautomatyzowane oprogramowania (zwane także botami). W ramach korzystania z tej usługi, na serwery Google w USA przesyłane są następujące dane:

  • Adres URL strony odsyłającej
  • Adres IP użytkownika
  • Zachowanie początkowe użytkownika oraz ruchy myszką w obszarze pól wyboru ‘reCAPTCHA’
  • Konto Google: Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoje konto Google, zostanie to rozpoznane i przypisane
  • Informacje o wykorzystywanej wyszukiwarce, jej rozmiarze, rozdzielczości, wtyczkach, ustawieniach języka i dacie
  • Ruchach myszką i wyborach na stronie internetowej
  • Skryptach i instrukcjach dotyczących prezentacji na stronie internetowej
  • Plikach cookie

Przetwarzanie to opiera się na naszym nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na bezpieczeństwie naszej strony zgodnie z Artykułem 6(1)(f) RODO.

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

l) Integracja zewnętrznej treści
Wykorzystujemy zewnętrzną dynamiczną treść w celu optymalizowania prezentacji i oferty naszej strony internetowej. W czasie odwiedzania strony internetowej, poprzez API przesyłane jest automatycznie żądanie do serwera odpowiedniego dostawcy treści, w którym przekazywane są określone dane logowania (np. adres IP użytkowników). Następnie dynamiczna treść jest przekazywana na naszą stronę internetową, gdzie jest wyświetlana.

Korzystamy z zewnętrznej treści w związku z następującymi funkcjonalnościami:

aa) Mapami Google
W celu zapewniania Państwu interaktywnej mapy, korzystamy na naszej stronie z usługi Google o nazwie „Mapy Google“. W przypadku wyświetlenia mapy, Państwa dane, w tym Państwa adres IP i lokalizacja, są wysyłane na serwery w Stanach Zjednoczonych i na nich przechowywane. Przetwarzanie to opiera się na naszym nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z Artykułem 6(1)(f) RODO.

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Narzędzie do monitorowania odwiedzających Facebooka
Wykorzystujemy na naszej stronie „piksele monitorujące“ spółki Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli mieszkają Państwo w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (‘Facebook’)). Pozwalają nam one na monitorowanie zachowania użytkownika po jego przekierowaniu na stronę dostawcy, która następuje przez kliknięcie na reklamę na Facebooku. Umożliwia nam to mierzenie efektywności reklam na Facebooku dla celów badań statystycznych i marketingowych. Dane gromadzone w ten sposób są anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników.

W przypadku odwiedzenia strony internetowej, piksel jest włączany bezpośrednio przez Facebook i może przechowywać plik cookie na Państwa urządzeniu. Jeśli następnie Państwo zalogują się na Facebook lub już są tam zalogowani, Państwa wizyta na stronie internetowej będzie zanotowana w Państwa profilu. Zgromadzone dane użytkowników są anonimowe i nie umożliwiają nam stwierdzenie Państwa tożsamości. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dlatego informujemy Państwa o tym w oparciu o posiadaną przez nas wiedzę na ten temat. Facebook może łączyć te dane z Państwa kontem na Facebooku i również wykorzystywać je dla własnych celów promocyjnych, zgodnie z Polityką Facebooka dotyczącą korzystania z danych:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Mogą Państwo zezwolić Facebookowi oraz jego partnerom na wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu można również zapisać plik cookie na Państwa komputerze. Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest zgoda według art. 6 ust. 1 zdanie a) RODO.

cc) Programy partnerskie

Partnerzy GROHE będący sprzedawcami internetowymi mogą informować Państwa jako klientów o sklepach internetowych, gdzie mogą Państwo kupić produkty GROHE.

Są to sprzedawcy, których listę mogą Państwo zobaczyć po kliknięciu na przycisk „Kup teraz“ na stronie z produktem. Jeśli klikną Państwo na logo sprzedawcy internetowego, zostaną Państwo przekierowani na jego stronę internetową.

Przekierowanie to realizuje spółka HATCH B.V. (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, Niderlandy). Hatch umieści piksel monitorujący na stronie z potwierdzeniem kupna u sprzedawcy w celu połączenia sprzedaży u sprzedawcy z początkową wizytą na stronie GROHE. W związku z tym, anonimowe dane na stronie sprzedawcy zostaną przekazane partnerowi Hatch.

Więcej informacji na temat wykorzystywania pikseli monitorujących u sprzedawców można znaleźć w zakładce na temat ochrony prywatności na stronie internetowej danego sprzedawcy. Pomimo uważnej kontroli treści, nie odpowiadamy za treść zewnętrznych linków. Za treść stron internetowych, do których linki są dostępne na naszej stronie całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich operatorzy.

Więcej informacji o wykorzystywaniu danych przez firmę Hatch znajduje się w ich polityce prywatności:
www.gethatch.com/en/privacy-policy/

dd) Widget Callpage

Na naszej stronie internetowej korzystamy z widgetu CallPage, która umożliwia nam szybkie skontaktowanie się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą od Ciebie otrzymaliśmy.
Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.
Serwis prowadzony jest przez spółkę Callpage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Więcej informacji na temat ochrony danych przez spółkę Callpage można znaleźć na stronie: https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci

m) Międzynarodowy transfer danych
Jeśli dane są przekazywane do kraju trzeciego lub międzynarodowej organizacji, dzieje się to zgodnie z artykułami 44-49 RODO.

C. Czas przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, okres przechowywania określonych danych może wynosić do 6 lat, niezależnie od celów przetwarzania.

D. Prawa osób, których dane dotyczą

a) Informacje
Na życzenie, w każdej chwili otrzymają Państwo bezpłatnie informacje o wszystkich danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat.

Dla Państwa własnej ochrony zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji na żądanie w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do danych osobowych, które zobowiązujemy się chronić. Jeżeli identyfikacja nie jest możliwa, zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji wniosku.

b) Korekta, anulowanie, ograniczenie przetwarzania (blokowanie), sprzeciw
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych lub jeżeli stały się one nieprawidłowe, zapewnimy, na podstawie odpowiednich instrukcji, usunięcie lub zablokowanie Państwa danych lub dokonamy niezbędnych korekt (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo). To samo dotyczy sytuacji, gdy w przyszłości mamy przetwarzać dane wyłącznie w ograniczony sposób.

c) Przenoszenie danych
Na życzenie przekażemy Państwu dane w standardowym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, abyście Państwo mogli je przekazać innej osobie odpowiedzialnej.

d) Prawo do złożenia skargi
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego:
https://uodo.gov.pl/

e) Prawo do odwołania w przypadku zgody ze skutkiem na przyszłość
Każda zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Państwa odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu odwołania.

f) Ograniczenie
Dane, w przypadku których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, na przykład jeśli zostały zanonimizowane do celów analizy, nie są objęte powyższymi prawami. Informacje, ich usunięcie, zablokowanie, korekta lub przeniesienie do innej osoby odpowiedzialnej może być możliwe w odniesieniu do takich informacji, jeśli dostarczycie nam Państwo dodatkowe informacje, które pozwolą nam na ich identyfikację.

g) Wykonywanie praw
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji, korekty, zablokowania, sprzeciwu lub usunięcia danych bądź chęci przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, prosimy o kontakt na adres „dataprotection_PL (a) grohe.com“.

E. Bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych do nas danych, stosujemy szyfrowanie TLS o przepustowości 128 bitów. Mogą Państwo rozpoznać takie szyfrowane połączenie po prefiksie „https: //“ w linku do strony w pasku adresu Państwa przeglądarki. Nieszyfrowane strony są identyfikowane przez prefiks „http: //“.

Wszystkie dane, które podają Państwo na naszej stronie internetowej – takie jak zapytania lub loginy – nie mogą być odczytane przez osoby trzecie dzięki szyfrowaniu SSL.

F. Zmiana Polityki Prywatności

W celu zapewnienia, że nasze wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych są zawsze zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy informacje o ochronie danych muszą zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione oferty lub usługi.

Michael Cruickshank

GROHE Holding GmbH

Feldmühleplatz 15

40545 Düsseldorf, Niemcy

e-mail: dataprotection_pl@grohe.com

lub dla osób korzystających ze strony internetowej w Polsce e-mail: dataprotection_pl@grohe.com

STAN: 07.2023