Zastrzeżenia prawne

Kontakt:

Grohe Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 182,

02-670 Warszawa

Tel.: 022/ 54 32 640

Fax.: 022/ 54 32 650

E-mail: biuro@grohe.com

NIP: 951-00-62-430

Regon : 011206836

KRS : 0000076152

Kapitał zakładowy : 530.000 PLN

Grohe Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych w serwisie internetowym Grohe Polska. Grohe Polska nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na przedmiotowym serwisie.

Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.

Prawa autorskie:

Copyright ® 2000 Grohe Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Elementy stron internetowych Grohe Polska są chronione prawem i nie mogą być kopiowane bądź naśladowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, czy zdjęcie ze strony www.grohe.pl nie mogą być kopiowane i publikowane na innych stronach bez uzyskania pisemnej zgody Grohe Polska Sp. z .o.o.

Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów wymienionych na stronach internetowych Grohe Polska są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR)
Komisja Europejska stworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów, dedykowaną pozasądowemu rozstrzyganiu sporów powstałych pomiędzy klientami internetowymi – konsumentami, a sprzedającym, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Firma GROHE zdecydowała, że nie będzie rejestrować się jako sprzedawca i korzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów.