Znajdź salony
Showrooms
  • Salony łazienkowe

Moje notatki

Nie przypisano żadnych produktów.

Po dodaniu produktów do notatnika, możesz pobrać ich listę.

0 produktów
Pobierz jako PDF
Delere all

Produkt jest już zapisany w notatniku.

Zastrzeżenia prawne

Kontakt:

Grohe Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 182,

02-670 Warszawa

Tel.: 022/ 54 32 640

Fax.: 022/ 54 32 650

E-mail: biuro@grohe.com

NIP: 951-00-62-430

Regon : 011206836

KRS : 0000076152

Kapitał zakładowy : 530.000 PLN

Grohe Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych w serwisie internetowym Grohe Polska. Grohe Polska nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na przedmiotowym serwisie.

Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.

Prawa autorskie:

Copyright ® 2000 Grohe Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Elementy stron internetowych Grohe Polska są chronione prawem i nie mogą być kopiowane bądź naśladowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, czy zdjęcie ze strony www.grohe.pl nie mogą być kopiowane i publikowane na innych stronach bez uzyskania pisemnej zgody Grohe Polska Sp. z .o.o.

Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów wymienionych na stronach internetowych Grohe Polska są zastrzeżonymi znakami towarowymi.