Znajdź salony
Showrooms
  • Salony łazienkowe

Moje notatki

Nie przypisano żadnych produktów.

Po dodaniu produktów do notatnika, możesz pobrać ich listę.

0 produktów
Pobierz jako PDF
Delere all

Produkt jest już zapisany w notatniku.

Ciśnieniowy automat spłukujący

37153000 - Ciśnieniowy automat spłukujący

Opis produktu

wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja 6 - 9 l
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia
hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem
przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
armatura I klasy głośności

Dane techniczne & instrukcje pielęgnacji

Informacje techniczne

Techniczne informacje o produkcie Techniczne informacje o produkcie
Rysunek wymiarowy
Rysunek wymiarowy

Części wymienne

Pos.-nr. Opis produktu Numer zamówienia
* Optional accessories
1 kółko 43043000
2 pokrywa 43122000
3 tłok 43451000
3.1 pierścień samouszczelniający 4376900M
4 blokada wstępna 43405000
5 zawór odciążający 43422000
5.1 uszczelnienia 4377300M
6 kołek uruchamiający 43067000
7 króciec wyjścia 43326000
8 dysza dławiąca 43407000
9 zestaw uszczelek 43012000*