GROHE Blue

Butle z CO2:

Jak mogę zamówić butle z CO2?

Butle z CO2 można łatwo i wygodnie zamówić za pośrednictwem naszego sklepu online. Co więcej, jest tam również możliwość zlecenia napełnienia pustych butli z CO2 firmy GROHE. Szczegóły procesu zamówienia opisano na stronie naszego sklepu online

https://shop.grohe.com/pl_PL

Czy pasują również butle innych producentów?

Niestety z uwagi na brak normy UE dla butli z CO2 o wadze 425 g istnieją różne zawory i przyłącza. Korzystanie z obcej butli z CO2 może spowodować uszkodzenie reduktora ciśnienia CO2 i zabudowanych w jego wnętrzu uszczelnień. Możliwy jest wyciek CO2, a to stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Możliwe jest również uszkodzenie urządzenia w wyniku stosowania butli z CO2 innych producentów, co skutkować będzie utratą gwarancji producenta. Tylko nasze butle z CO2 dają pewność, że system będzie działać prawidłowo.

Czy pasują również butle z CO2 o wadze większej niż 425 g?

Nie, pasują wyłącznie oryginalne butle z CO2 o wadze 425 g firmy GROHE. Nie należy stosować butli większych ani butli od innych producentów.

Czy pasują również butle z CO2 o wadze większej niż 2 kg?

Nie, pasują wyłącznie butle z CO2 o wadze 2 kg. Użycie większych butli nie jest niestety możliwe.

Jak należy utylizować butle po CO2?

W razie braku zamiaru dalszego użytkowania butli po CO2 oraz ich napełniania po raz kolejny możliwe jest przekazanie tych butli do utylizacji w lokalnej placówce gospodarowania odpadów. Bardziej szczegółowych informacji udzieli lokalne przedsiębiorstwo gospodarowania odpadów.

Czy możliwe jest zamontowanie butli z CO2 w pozycji leżącej?

Nie, montaż, transport i przechowywanie butli z CO2 możliwe jest wyłącznie w pozycji stojącej.

Ile litrów CO2 znajduje się w butli?

Butle z CO2 o wadze 425 g zawierają około 50-60 litrów, a te o wadze 2 kg do 350 litrów.

W jaki sposób urządzenie rozpoznaje pustą butlę z CO2?

Zużycie oblicza się na podstawie przepływu. Jeżeli np. podczas montażu butli z CO2 do systemu GROHE Blue wycieknie nieco więcej gazu, system nie jest w stanie tego uwzględnić. Urządzenie nie waży butli z CO2. Dlatego należy pamiętać o resetowaniu ustawień butli CO2 po jej wymianie.

Filtr:

Jaki filtr pasuje do mojego urządzenia?

Home:

Home: Ustawienia urządzenia przeprowadza się na podstawie lokalnej twardości węglanowej (°dKH). W przypadku twardości węglanowej <9° dKH należy korzystać z filtrów z aktywnym węglem (numer produktu 40547001). W przypadku twardości węglanowej >9° dKH należy korzystać z dołączonych filtrów standardowych. Zamiast zastosowania filtru standardowego możliwe jest w przypadku twardości węglanowej >9° dKH korzystanie z filtra magnezowo-cynkowego (numer produktu 40691002).

Prof:

Prof: Ustawienia urządzenia przeprowadza się na podstawie lokalnej twardości węglanowej (°dKH). W przypadku twardości węglanowej <9° dKH należy korzystać z filtrów z aktywnym węglem (numer produktu 40547001). W przypadku twardości węglanowej >9° dKH należy korzystać z filtrów standardowych w zależności od oczekiwanego zużycia. Zamiast zastosowania filtru standardowego możliwe jest w przypadku twardości węglanowej >9° dKH korzystanie z filtra magnezowo-cynkowego (numer produktu 40691002).

Czego dotyczy filtracja?

Proces oczyszczania wody wodociągowej i jej smakowego uzdatniania obejmuje 5 fazy.

1. Filtr wstępny zatrzymuje gruboziarniste cząsteczki piasku i innych zanieczyszczeń.

2. Filtr wstępny z węglem aktywnym usuwa chlorany, substancje metaliczne i większe cząsteczki organiczne, w tym środki owadobójcze i pestycycy.

3. Filtr wymiany jonowej redukuje zawartość wapnia i metale ciężkie oraz zmiękcza wodę.

4. Filtr z aktywnym węglem usuwa składniki pogarszające smak i zapach, takie jak chlor i związki organiczne.

5. Filtr cząstek drobnych zatrzymuje wszystkie cząstki o wielkości ponad 10 μm.

Jak należy resetować filtr?

Po wymianie filtra należy wcisnąć lewy przycisk z symbolem kwadratu znajdujący się na chłodziarce i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu ukaże się pulsujący znak „rF”. Następnie należy zwolnić lewy przycisk i wcisnąć ponownie, znak „rF” przestanie pulsować. Na wyświetlaczu pojawi się liczba 99 (=pozostała pojemność filtra). Filtr jest zresetowany.

Czy pasują również filtry innych producentów?

Nie, pasują wyłącznie oryginalne filtry GROHE.

W jaki sposób możliwe jest pozyskanie nowych filtrów?

Filtry można łatwo i wygodnie zamówić za pośrednictwem naszego sklepu online (shop.grohe.com/pl_PL/) lub stacjonarnie u naszych dystrybutorów, których listę można znaleźć na stronie blue.grohe.pl

W jaki sposób należy utylizować filtry?

Filtry należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

Czy możliwe jest zamontowanie filtra w pozycji leżącej?

Tak, filtr może pracować również w pozycji leżącej.

Jaki jest okres trwałości filtra?

Maksymalny okres trwałości nieotwartego filtra wynosi dwa lata

W jaki sposób należy ustawić urządzenie w związku z użyciem filtra?

Ustawienia urządzenia przeprowadza się na podstawie lokalnej twardości węglanowej (°dKH). W tym celu należy wykorzystać dołączone paski pomiarowe. Przegląd ustawień w zależności od wartości, znajduje się w instrukcji dołączonej do systemu GROHE Blue. Należy pamiętać o konieczności ustawienia zarówno chłodziarki, jak i głowicy filtra.

O czym muszę pamiętać podczas zmiany filtra GROHE?

Urządzenie należy „poinformować” o zastosowaniu innego modelu filtra. Wymaga to ustawienia na podstawie tabeli znajdującej się w instrukcji dołączonej do systemu GROHE Blue.

Kiedy należy wymienić filtr?

Wymiana filtra następuje po osiągnięciu granicy pojemności lub maksymalnie po upływie 12 miesięcy (w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze). Wyświetlacz chłodziaki, jak i aplikacja, informują o pozostałej pojemności filtra. Jeżeli pozostała pojemność jest mniejsza niż 10%, na uchwycie pulsuje dioda LED, a w aplikacji, jeżeli tak ustawiono, pojawi się wyskakująca wiadomość o konieczności wymiany filtra.

Czy możliwe jest użytkowanie systemów GROHE Blue i GROHE Red również bez filtra, gdy woda charakteryzuje się dobrą jakością?

Systemy GROHE Blue oraz GROHE Red należy stosować wyłącznie z zamontowanym filtrem.

Jakie wielkości filtrów są dostępne?

Istnieją 3 wielkości filtrów: S - 600 litrów (40404000), M - 1500 litrów (40430000) i L - 2500 litrów (40412000).

Czy możliwa jest zamiana filtrów?

Tak, filtry można stosować zamiennie. W przypadku systemu GROHE Blue Home nie ma jedynie możliwości zastosowania filtra w rozmiarze L.

Gdzie należy zainstalować filtr?

Filtr instaluje się pod armaturą (np. w niewidzialnym miejscu pod zlewozmywakiem). Bezpośrednio w chłodziarce w przypadku systemu GROHE Blue Home albo w obok chłodziarki w przypadku systemu GROHE Blue Professional.

Czy mogę dostosowywać filtry do różnych stopni twardości wody?

Tak, możliwe jest dostosowywanie filtrów do wody o różnym stopniu twardości poprzez odpowiednie ustawienie obejścia głowicy filtra. Informacji dotyczących twardości węglanowej udziela odpowiedni zakład wodociągowy, możliwy jest również pomiar dołączonym paskiem testowym.

Czy podczas wymiany filtra należy zamknąć zawór?

Nie, zawory odcinające są zintegrowane w uchwycie filtra. Usunięcie filtra spowoduje automatycznie zablokowanie przepływu.

Informacje ogólne:

Do czego potrzebna jest jednostka chłodząca? Czy możliwe jest wyłączenie chłodzenia?

Jednostka chłodząca jest potrzebna do nasycania wody pitnej dwutlenkiem węgla. Im zimniejsza woda, tym więcej dwutlenku węgla podlega związaniu. Z przyczyn higienicznych oraz w celu likwidacji drobnoustrojów nie należy wyłączać jednostki chłodzącej.

Jaka może być maksymalna odległość między armaturą a jednostką chłodzącą? Czy możliwe jest umieszczenie jednostki chlodzącej w innym miejscu niż pod zlewozmywakiem?

W przypadku elementów dołączonych do systemu GROHE Blue maksymalna odległość pomiędzy armaturą a jednostką chłodzącą wynosi 75 cm. Zestaw przedłużający (numer katalogowy 40843000), zamawiany osobno, pozwala na montaż w odległości do 5 m. W ten sposób możliwy jest montaż jednostki chłodzącej w innej szafc lub nawet w innym pomieszczeniu.

Jaka jest różnica pomiędzy GROHE Blue Home a GROHE Blue Professional?

GROHE Blue Home jest przeznaczone do użytku domowego. GROHE Blue Professional jest przeznaczone do zastosowania w biurach lub firmach, jednak możliwe jest również użycie do celów prywatnych. Różnicę stanowi pojemność i wydajność urządzenia - GROHE Blue Professional jest zaprojektowane dla większej ilości użytkowników.

Jak nazywa się rozwiązanie w razie konieczności instalacji zaworu odcinającego?

Właściwe wyposażenie dodatkowe stanowi tu GROHE Switch (nr artykułu 40402000 - zamawiany osobno). Jest to zawór odcinający do zmywarki, zasilany bateriami.

Z jakiego materiału wykonano węże urządzenia GROHE Blue®?

Węże wykonane są z PEX. Jest to materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, stosowany również przy produkcji napojów.

Jak przebiega konserwacja armatury?

Poza czyszczeniem za pomocą wkładu czyszczącego należy regularnie czyścić kraty odlotowe i dolotowe. Należy również regularnie sprawdzać węże oraz ustawienia twardości karbonowej, jak również regulator strumienia. Głowicę filtracyjną należy wymienić po upływie pięciu lat. Na stronie internowej GROHE Polska znaleźć można również listę autoryzowanych serwisantów, którze regularnie są szkoleni w zakresie obsługi i serwisowania m.in. systemów kuchennych GROHE Blue

Jak często należy czyścić urządzenie?

Urządzenia GROHE Blue Home należy czyścić raz w roku, natomiast GROHE Blue Professional dwa razy w roku, z zastosowaniem wkładu czyszczącego 40434001. W tym celu potrzebny jest jednorazowo adapter do wkładu czyszczącego 40694000 (w przypadku GROHE Blue Professional adapter ten jest dołączony do sprzętu). Wkład czyszczący i adapter dostępne są w naszym sklepie online

https://shop.grohe.com/pl_PL

Jaki jest możliwy do ustawienia zakres temperatur chłodnicy/saturatora?

Regulacji temperatury wody filtrowanej w urządzeniach GROHE Blue może być regulowana w zakresie od 5 do 10°C. Fabrycznie zawsze ustawiony jest najniższy poziom. Im zimniejsza woda, tym więcej dwutlenku węgla podlega związaniu w wodzie, zatem zwiększenie temperatury wpływa na zawartość CO2 w wodzie.

Dłuższy okres, w którym urządzenie nie będzie użytkowane (np. urlop). O czym należy pamiętać?

W przypadku nieużytkowania urządzenia w okresie od dwóch dni do czterech tygodni należy przed ponownym użyciem przeprowadzić płukanie w następujący sposób: (Tabela z instrukcji filtra). W przypadku nieużytkowania urządzenia w okresie ponad czterech tygodni należy wymienić filtr na nowy.

Czego dotyczy automatyczne płukanie?

Funkcja automatycznego płukania w przypadku GROHE Blue Home: w przypadku nieużytkowania urządzenia przez 24 godziny aplikacja zadaje pytanie o przepłukanie urządzenia wodą w celu zapobiegania zastojom wody. W takim przypadku przez około 1 minutę płynie filtrowana woda niegazowana.

Jeżeli do pracy armatury potrzebna jest energia, jak wysokie jest zużycie energii elektrycznej?

Home:

Home: Zużycie energii elektrycznej GROHE Blue Home wynosi około 0,0157 kWh na godzinę. Wartości stanowią średnią z 24 godzin z udziałem różnych procedur pobierania wody. Liczba jest zależna od wielu zmiennych, jak np. częstotliwość użytkowania i warunki otoczenia.

Prof:

Zużycie energii elektrycznej GROHE Blue Professional wynosi około 0,014 kWh na godzinę. Wartości stanowią średnią z 24 godzin z udziałem różnych procedur pobierania wody. Liczba jest zależna od wielu zmiennych, jak np. częstotliwość użytkowania i warunki otoczenia.

Na jaką odległość możliwe jest wysunięcie węża?

Możliwe jest wydłużenie węża do filtra i butli z CO2 na odległość do 4,5 m. Możliwe jest wydłużenie węża od chłodnicy do armatury na odległość do 0,90 m. Uwaga: Wydłużenie instalacji elektrycznej nie jest możliwe.

Planowanie

Jaka powinna być wielkość szafki kuchennej?

Home:

Home: Minimalna szerokość szafki kuchennej wynosi 300 mm, a minimalna głębokość 510 mm

Prof:

Minimalna szerokość szafki kuchennej wynosi 600 mm, a minimalna głębokość 500 mm. Minimalna wysokość 430 mm.

Jakie jest rozwiązanie w zakresie systemu segregacji odpadów?

Oferujemy odpowiednie systemy segregacji odpadów, przeznaczone do współpracy z GROHE Blue, aby możliwe było w dalszym ciągu wykorzystanie szafki kuchennej do segregacji odpadów. Nasze systemy segregacji odpadów dostępne są tutaj:

https://www.grohe.pl/pl_pl/grohe/akcesoria-kuchenne.html

Czy koniecznie muszę zapewnić w szafce kuchennej oraz w listwie cokołowej otwory?

Tak, należy koniecznie przewidzieć otwory do wentylacji systemu.

Czy możliwe jest zamontowanie chłodnicy/saturatora w pozycji leżącej?

Nie, montaż w pozycji leżącej nie jest możliwy.

Czy możliwe jest połączenie z FootControl?

W przypadku wersji z wyciąganą wylewką możliwe jest również połączenie z Foot Control.

O czym należy pamiętać podczas projektowania?

Projektując szafkę pod systemy kuchenne GROHE należy pamiętać o kilku elementach. Szafka kuchenna, w której zamontowany zostanie system powinna być dostatecznie duża. W dnie szafki oraz w cokole należy wyciąć otwory umożliwiające cyrkulację powietrza. Należy również sprawdzić możliwość zamontowania armatury w pożądanym miejscu z uwagi na jej wymiary. Przed montażem należy również poznać wartość twardości węglanowej (°dKH) wody wodociągowej. W razie posiadania systemu do zmiękczania wody, redukującej twardość wody, w szczególności twardość węglanową, również należy sprawdzić wartości wody wodociągowej.

Błędy:

W jaki sposób mogę doprowadzić do wody więcej kwasu węglowego?

Domieszka kwasu węglowego ma wartość stałą. Za to na wiązanie się kwasu węglowego z wodą mają wpływ różne czynniki. Im zimniejsza woda z chłodnicy/saturatora, tym więcej dwutlenku węgla podlega związaniu. Kolejnym czynnikiem jest prawidłowa nastawa wody w odniesieniu do lokalnie występującej twardości węglanowej (°dKH). Jeżeli twardość węglanowa wynosi <9° dKH należy w każdym przypadku stosować filtr z węglem aktywnym 40547001 ponieważ nie zmiękcza on dodatkowo wody. Jeżeli twardość węglanowa wynosi >9° należy stosować filtry standardowe.

Po wymianie filtra nowy filtr jest nieszczelny. Co należy zrobić?

W głowicy filtra doszło do przesunięcia uszczelnienia. Proszę umieścić je prawidłowo, wtedy urządzenie będzie szczelne.

Po założeniu wkładu czyszczącego urządzenie jest nieszczelne. Co należy zrobić?

W głowicy filtra doszło do przesunięcia uszczelnienia. Proszę umieścić je prawidłowo, wtedy urządzenie będzie szczelne.

Założyłem nową butlę z CO2. Urządzenie pokazuje „EC”, podobnie jak wcześniej. O czym należy pamiętać?

Po zamontowaniu nowej butli z CO2 od GROHE należy zresetować urządzenie. Proszę wcisnąć prawy przycisk na jednostce chłodzącej i przytrzymać, aż wyświetlacz zacznie pulsować. Na wyświetlaczu ukaże się „ro”. Proszę wcisnąć prawy przycisk i przytrzymać, aż wyświetlacz przestanie pulsować.

Gdy pobieram wodę z dwutlenkiem węgla, woda spływa drobną strużką. Co się stało?

Butla z CO2 jest pusta i wymaga wymiany.

Wyświetlacz pokazuje kod błędu E1, uchwyt pulsuje na czerwono, woda filtrowana nie płynie z armatury. Co należy robić?

Przyczyną jest wyłącznik bezpieczeństwa pompy, dlatego należy wyłączyć urządzenie od zasilania na około 30 sekund. Inną przyczyną problemu może być niewłaściwie włożony filtra - należy go wykręcić i wkręcić ponownie.

Wyświetlacz pokazuje kod błędu E3, z armatury nie płynie woda filtrowana. Co należy robić?

Przyczyną kodu błędu E3 jest brak połączenia pomiędzy armaturą a jednostką chłodzącą. Przyczyną tego błędu może być również uszkodzone złącze wtykowe, należy je więc sprawdzić. Jeżeli błąd pojawia się cały czas, proszę skontaktować się z działem obsługi klienta GROHE.

Wyświetlacz pokazuje kod błędu E5, uchwyt pulsuje na czerwono, woda filtrowana nie płynie z armatury. Co należy robić?

Przyczyną jest wadliwe funkcjonowanie chłodnicy lub saturatora. W celu usunięcia przyczyny należy odłączyć napięcie zasilające, poczekać 30 sekund i ponownie podłączyć.

Wyświetlacz pokazuje kod błędu E7, uchwyt pulsuje na czerwono. Co należy robić?

Kod błędu E7 oznacza, że system wykrył wilgoć w chłodnicy. W celu usunięcia przyczyny należy odłączyć system od zasilania na około 15 minut przed jego ponownym włączeniem. W przypadku wilgoci pochodzącej z kondensacji chłodnica będzie następnie ponownie gotowa do pracy. W przypadku nieszczelności ponownie pojawia się komunikat o błędzie i należy skontaktować się z działem obsługi klienta GROHE.

Wyświetlacz pokazuje kod błędu E8, uchwyt pulsuje na pomarańczowo. Co należy robić?

Przyczyną kodu błędu E8 jest przekroczenie pojemności filtra. W celu usunięcia błędu należy natychmiast wymienić filtr. Pracę tę może bez problemu wykonać klient końcowy. Instrukcja wymiany wkładu filtracyjnego znajduje się na naszej stronie internetowej.

Wyświetlacz pokazuje kod błędu E9 na zmianę z HI. Co należy robić?

Kod błędu E9 oznacza przegrzanie jednostki chłodzącej. W celu usunięcia błędu należy upewnić się, że przepływ GROHE Blue jest zamknięty, a jednostka jest dostatecznie napowietrzona. Zmniejszyć temperature otoczenia do maksymalnie 32 stopni. Należy pozostawić system na 10-15 minut do ostygnięcia, następnie możliwe jest skasowanie błędu E9.

W jaki sposób cofnąć kod błędu E9?

Kod błędu E9 oznacza przegrzanie chłodnicy/saturatora. W celu usunięcia błędu należy upewnić się, że uchwyt GROHE Blue jest zamknięty, a chłodnica/saturator jest dostatecznie napowietrzony. Temperatura otoczenia powinna wynosić maksymalnie 32 stopnie. Należy pozostawić chłodnicę na 10-15 minut do ostygnięcia, następnie możliwe jest cofnięcie kodu błędu E9.

Kod błędu E9 został cofnięty, na wyświetlaczu pojawia się EE. Co należy robić?

Jeżeli pulsuje symbol EE lub usunięcie problemu nie jest możliwe, należy przerwać zasilanie systemu. Ponadto należy spisać numer seryjny znajdujący się na tylnej części urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://groheserwis.com/. System GROHE Blue Home powinien być naprawiana wyłącznie przez autoryzowanych serwisantów GROHE.

Wyświetlacz pokazuje EC, uchwyt pulsuje na biało. Co należy robić?

Przyczyną kodu EC jest prawie opróżniona butla z CO2 lub brak resetu butli. Usunięcie błędu wymaga wymiany butli z CO2 lub jej zresetowanie. Należy wcisnąć prawy przycisk na jednostce chłodzącej i przytrzymać, aż wyświetlacz zacznie pulsować. Na wyświetlaczu ukaże się „ro”. Proszę wcisnąć prawy przycisk i przytrzymać, aż wyświetlacz przestanie pulsować.

Z armatury GROHE Blue nie płynie woda. Co należy robić?

Możliwe są różne przyczyny wystąpienia tego błędu. Najpierw należy sprawdzić prawidłowość założenia filtra. Jeżeli filtr jest założony prawidłowo, należy sprawdzić wąż, czy nie występują załamania. Ponadto doprowadzenie wody powinno być włączone. W tym celu należy całkowicie otworzyć wszystkie zawory odcinające.

Logowanie na stronie GROHE celem rejestracji produktu nie działa. Co należy robić?

Aby zarejestrować produkt należy założyć konto GROHE. Alternatywę stanowi możliwość zalogowania się za pośrednictwem konta Facebook lub konta GROHE w Google.

Aplikacja nie widzi WLAN systemu GROHE Blue. Co należy robić?

Przyczyną może być brak aktywacji trybu konfiguracji. Na chłodnicy GROHE Blue Home przycisnąć przyciski

 i  i przytrzymać co najmniej 3 sekundy, do chwili

rozpoczęcia pulsowania SE na wyświetlaczu. Należy aktywować WLAN na smartfonie lub utworzyć

stałe połączenie z Internetem. Jeżeli urządzenie

pokazuje tylko inne sieci bezprzewodowe należy

skontaktować się z działem obsługi klienta GROHE.

Integracja GROHE Blue z siecią nie powiodła się. Co należy robić?

Przyczyną jest fakt, że system GROHE Blue Home znajduje się poza obszarem zasięgu routera. W celu usunięcia problemu należy zmienić lokalizację routera lub zastosować WLAN-Repeater.