Prysznic

Zestawy prysznicowe + słuchawki prysznicowe:

Jaki przepływ ma moja słuchawka prysznicowa?

Przepływ słuchawki prysznicowej jest zamieszczony na wykresie przepływu pożądanego produktu.

Czy możliwe jest skrócenie drążka prysznicowego?

Skrócenie naszych drążków prysznicowych nie jest możliwe. W przypadku serii produktów: Euphoria i Rainshower SmartActive ofrujemy drążki prysznicowe o zmiennym położeniu wspornika, możliwe jest ich dopasowanie do istniejących już otworów.

Chcę wykorzystać obecne już otwory. Który drążek prysznicowy sprawdzi się w tej sytuacji?

Tempesta

Produkty z serii Tempesta nie są w tym przypadku odpowiednie. Alternatywnie należy użyć produktów z serii Euphoria lub Rainshower.

Vitalio

Drążek prysznicowy Vitalio posiada zmienny górny wspornik, więc możliwe jest jego dostosowanie do istniejącego już otworu.

Euphoria

Drążki prysznicowe Euphoria posiadają zmienny górny wspornik, więc możliwe jest jego dostosowanie do istniejącego już otworu.

Rainshower SmartActive

Drążki prysznicowe Rainshower posiadają zmienny górny i dolny wspornik, więc możliwe jest ich dostosowanie do istniejących już otworów.

Jaka jest odległość między otworami na drążek prysznicowy?

Tempesta

Odległość między otworami wynosi 620 mm (dla drążka prysznicowego o długości 600 mm) lub 920 mm (dla drążka prysznicowego o długości 900 mm).

Vitalio

Odległość między otworami wynosi od 470 mm do 620 mm. Górny wspornik drążka prysznicowego jest ruchomy, więc możliwe jest jego dostosowanie do pozycji obecnego otworu lub szczeliny pomiędzy płytkami.

Euphoria

Odległość między otworami wynosi od 470 do 620 mm (dla drążka prysznicowego o długości 600 mm) lub od 770 do 920 mm (dla drążka prysznicowego o długości 900 mm). Górny wspornik drążka prysznicowego jest ruchomy, więc możliwe jest jego dostosowanie do pozycji obecnego otworu lub szczeliny pomiędzy płytkami.

Rainshower SmartActive

Odległość między otworami może wynosić od 570 do 630 mm (dla drążka prysznicowego o długości 600 mm) lub od 870 do 930 mm (dla drążka prysznicowego o długości 900 mm). Oba wsporniki drążka prysznicowego są ruchome, więc możliwe jest ich dostosowanie do pozycji obecnego otworów lub szczelin pomiędzy płytkami.

Jaka jest odległość między otworami do montażu ściennego wspornika prysznicowego?

Tempesta

Odległość między otworami dla wspornika stałego wynosi 23 mm w poziomie. W przypadku zestawów ze zmienną pozycją wsporników, odległość wynosi 22 mm w poziomie.

Vitalio

W przypadku drążków z regulowanym rozstawem przyłączy, odległość między otworami montażowymi każdego z uchwytów wynosi 22 mm w poziomie. W modelach pozbawionych możliwości regulacji jest to 23 mm.

Euphoria

Odległość między otworami wynosi 18 mm w poziomie.

Rainshower SmartActive

W przypadku zestawów ze stałym rozstawem uchwytów, odległość między otworami wynosi 18 mm w poziomie. W przypadku zestawów ze zmienną pozycją uchwytów odległość wynosi 25 mm.

Z jakiego materiału wykonano drążek prysznicowy?

Tempesta

Sam drążek prysznicowy wykonano z metalu. Wsporniki drążka i element ślizgowy wykonano z ABS.

Vitalio

Sam drążek prysznicowy wykonano z metalu. Wsporniki drążka i element ślizgowy wykonano z ABS.

Euphoria

Sam drążek prysznicowy wykonano z metalu. Wsporniki drążka i element ślizgowy wykonano z ABS.

Rainshower SmartActive

Sam drążek prysznicowy oraz wspornik drążka wykonano z metalu. Element ślizgowy wykonano z ABS.

W jaki sposób odbywa się zmiana pozycji elementu ślizgowego?

Ślizgacz wyposażono w pokrętło. Po jego poluzowaniu można wyregulować wysokość i kąt nachylenia słuchawki prysznicowej umieszczonej w uchwycie.

Moja słuchawka prysznicowa nie jest osadzona właściwie w uchwycie. Co robię niewłaściwie?

Należy sprawdzić, czy wąż prysznicowy jest właściwie zamontowany. Słuchawkę i wąż łączy złącze stożkowe, które powinno się rozszerzać w kierunku uchwytu prysznica. Ten specjalnie profilowany kształt umożliwia stabilne osadzenie słuchawki w uchwycie.

Czy mogę zamontować uchwyt tak, aby znajdował się po lewej stronie drążka zamiast po prawej?

Tempesta

Tak, jest to możliwe.

Jaka mydelniczka pasuje do mojego drążka prysznicowego?

Tempesta

Do drążka prysznicowego Tempesta pasują: mydelniczka 27206000 lub półka 27596000.

Vitalio

Do drążka prysznicowego Vitalio pasują: mydelniczka 27206000 lub półka 27596000.

Euphoria

Do drążka prysznicowego Euphoria pasują: mydelniczka 27206000 lub półka 27596000.

Rainshower SmartActive

Półka dołączona jest do zestawu lub systemu prysznicowego.

Z jakiego materiału wykonano słuchawkę prysznicową?

Większość słuchawek prysznicowych dostepnych na rynku, niezależnie od producenta, zostało wykonanych z tworzywa sztucznego.Słuchawki prysznicowe wykonane z metalu są bardzo ciężkie. W przypadku nieumyślnego upuszczenia słuchawki prysznicowej istnieje ryzyko uszkodzenia brodzika, płytek lub ścianek kabiny. W ofercie GROHE dostępne są dwie słuchawki prysznicowe z metalu: Euphoria Cube oraz Sena.

Jak należy czyścić słuchawkę prysznicową?

Zalecamy czyszczenie naszym środkiem czyszczącym GROHE GrohClean. Końcówki SpeedClean na dolnej powierzchni słuchawki prysznicowej powinny być również wolne od kamienia. Wystarczy przesunąć po nich palcem.

W jaki sposób reguluje się kąt nachylenia słuchawki prysznicowej?

Należy zawiesić słuchawkę prysznicową w taki sposób, aby element stożkowy złącza śrubowego węża prysznicowego osiadł w uchwycie. Następnie, należy poluzuwać uchwyt, poruszyć słuchawkę do przodu, do tyłu, w dół lub w górę w zależności od pożądanego kierunku zmiany nachylenia. Regulacja nachylenia przebiega bezstopniowo.

Kształt rączki prysznicowej nie jest dla mnie dostatecznie wygięty. Czy jest jakieś rozwiązanie?

Oferujemy łącznik kątowy 45°, montowany pomiędzy słuchawką prysznicową a wężem. Ten łącznik kątowy można zamówić u naszych dystrybutorów, numer produktu to: 28389000.

Czy są w ofercie regulowane uchwyty ścienne prysznica?

Oferujemy regulowane uchwyty ścienne prysznica 28623000 (wzór okrągły) i 27055000 (wzór okrągły i prostokątny).

W jaki sposób możliwe jest uszczelnienie otworów w prysznicu?

Proszę porozmawiać z glazurnikiem, który może dostarczyć dokładne uszczelnienie zgodne z DIN.

Węże prysznicowe:

Czym różnią się między sobą węże prysznicowe Relexaflex, Rotaflex i Silverflex?

Wąż prysznicowy Relexaflex jest koloru szarego, oba złącza śrubowe są stałe. Wąż prysznicowy Rotaflex ma identyczny kolor, złącze stożkowe jest obracane i tym samym stanowi zabezpieczenie przed skręceniem. Wąż prysznicowy Silverflex jest podobny do węża Rotaflex, kolor jest srebrny.

Do czego potrzebny jest obrotowy stożek?

Obrotowy stożek stanowi zabezpieczenie przed skręceniem się węża prysznicowego.

Jaka powinna być długość węża prysznicowego?

Niezbędna długość węża prysznicowego jest zależna od zakresu zastosowania, wzrostu użytkownika i warunków lokalnych. W prysznicach stosuje się obecnie węże prysznicowe o długości 1,75 m. W wannie, która zasadniczo służy do kąpania, wystarcza zwykle wąż o długości 1,25 m.

Moja armatura wannowa jest zamocowana zbyt nisko, co grozi załamaniem węża. Co mogę zrobić?

W takim przypadku oferujemy łącznik kątowy 90°, montowany pomiędzy złączką przyłącza prysznicowego a armaturą. Ten łącznik kątowy można zamówić u naszych dystrybutorów, nr produktu to: 45304000.

Mój nowy wąż prysznicowy z tworzywa sztucznego jest sztywny, doprowadzenie go do pożądanego kształtu nie jest możliwe. Co mogę zrobić?

Wąż prysznicowy należy wypełnionić wodą. Po kilku dniach wąż samoczynnie nabierze właściwego kształtu.

Systemy prysznicowe:

Czy możliwe jest skrócenie rury prysznicowej? Czy dostępne są rury prysznicowe w innych długościach?

Tempesta

Skrócenie rury prysznicowej nie jest możliwe. Jednak dla większości systemów prysznicowych oferujemy jako wyposażenie dodatkowe dłuższe i krótsze rury.

Przyłącze wody ciepłej i zimnej zostało zamienione. Co mogę zrobić?

Tempesta

W takim przypadku oferujemy termoelement jako wyposażenie dodatkowe do zamienionych przyłączy. Zastępuje on termoelement obecny w standardzie. Ten termoelement do zamienionych przyłączy można zamówić u naszych dystrybutorów, nr produktu to: 47175000.

Nowa armatura pozwala mi tylko na uzyskanie bardzo ciepłej i bardzo zimnej wody, ale nie ma możliwości uzyskania wody zmieszanej. Co się stało?

Tempesta

W tym przypadku zamieniono miejscami przyłącze wody ciepłej i zimnej. Prawidłowo woda gorąca powinna być po stronie lewej, a woda zimna po stronie prawej. W takim przypadku oferujemy rozwiązanie – termoelement jako wyposażenie dodatkowe do zamienionych przyłączy. Zastępuje on termoelement obecny w standardzie. Ten termoelement do zamienionych przyłączy można zamówić u naszych dystrbutorów, nr produktu to: 47175000.

Interesuję się systemem prysznicowym. Z przyczyn budowlanych (np. skos dachowy) systemy prysznicowe nie pasują do armatury. Czy jest jakieś rozwiązanie?

Tempesta

Dla większości systemów prysznicowych oferujemy jako wyposażenie dodatkowe dłuższe i krótsze rury. Istnieją również systemy prysznicowe z przełącznikiem z serii Rainshower (nr produktu to: 27058000), Euphoria (nr produktu to: 27421002) i Euphoria Cube (nr produktu to: 27696000), których montaż odbywa się obok armatury. Podłączenie systemu prysznicowego do armatury odbywa się za pośrednictwem węża.

Czy system prysznicowy nadaje się do zastosowania podgrzewacza przepływowego?

Tempesta

Możliwe jest użycie wraz z podgrzewaczem przepływowym. Wymagana moc minimalna to 18 kW.

Mam nowy system prysznicowy, który wytwarza ciepłą wodę za pomocą podgrzewacza przepływowego. Po krótkim czasie z armatury wycieka zimna woda. Co się stało?

Tempesta

Zasadniczo konieczne jest w tym przypadku inne ustawienie podgrzewacza przepływowego. Ma on „problem” z ilością wody w systemie prysznicowym. Środkiem zaradczym jest zmiana ustawień przepływu podgrzewacza przepływowego.

Czy istnieje rozwiązanie dla wanny?

Tempesta

Oferujemy również wannowe systemy prysznicowe z serii Rainshower SmartActive (nr produktu to: 26657000), Euphoria (nr produktu to: 27475002), Euphoria SmartControl (nr produktu to: 26510000) i Tempesta (nr produktu to: 26223001). Alternatywnie istnieją również systemy prysznicowe z przełącznikiem z serii Rainshower (nr produktu to: 27058000), Euphoria (nr produktu to: 27421002) i Euphoria Cube (nr produktu to: 27696000), montaż których odbywa się obok armatury. Podłączenie systemu prysznicowego do armatury odbywa się za pośrednictwem węża.