Wymień głowicę w baterii umywalkowej

Przeczytaj instrukcję poniżej lub zobacz film przedstawiający instalację.

Przygotowanie

Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, należy przepłukać rury w celu usunięcia wszelkich zamieczyszczeń mogących zniszczyć baterię.

Przed wymianą głowicy baterii, należy zamknąć dopływ wody i ustawić uchwyt baterii w pozycji otwartej, żeby zredukować ciśnienie pozostałej wody.


.

Demontaż głowicy

1 - Za pomocą płaskiego śrubokręta usunąć gumową osłonę i odkręcić znajdującą się pod nią śrubę przy użyciu klucza ampulowego 3mm.

2 - Zdemontować uchwyt, pociągając go w górę, następnie zdemontować osłonę głowicy.

3 - Odkręcić nakrętkę za pomocą klucza nasadowego 32mm i pociągnąć głowicę do góry. Aby ułatwić tę czynność, można ponownie przykręcić uchwyt do trzpienia głowicy.

4 - Upewnić się, że nie ma uszczelek ani innych obcych obiektów w korpusie baterii.

5 - Następnie zamontować nową głowicę, ustawiając uszczelki we właściwej pozycji w stosunku do gniazda.

6 - Przykręcić dużą nakrętkę z umiarkowaną siłą przy użyciu klucza nasadowego 32mm, następnie zamontować osłonę głowicy.


.

7 - Założyć uchwyt i dokręcić śrubę za pomocą klucza ampulowego 3mm, następnie włożyć gumową zaślepkę.

Otwieranie dopływu wody

1 - Otworzyć dopływ wody ciepłej i zimnej.

2 - Upewnić się, że bateria funkcjonuje prawidłowo.

Gratulacje! Montaż produktu GROHE zakończony powodzeniem. Sprawdź pozostałe instrukcje instalacji i odkryj nasze produkty na stronie grohe.pl