Instalacja baterii kuchennej z wyciąganą wylewką

Follow this installation guide steps by steps or play the video to watch the installation.

Przygotowanie

1 - Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, należy przepłukać rury w celu usunięcia wszelkich zamieczyszczeń, mogących zniszczyć baterię.

2 - Przed zdemontowaniem starego urządzenia upewnić się, że przyłącze wody ciepłej znajduje się z lewej a zimnej z prawej strony. W innym przypadku wezwać specjalistę.

3 - Przygotować urządzenie i narzędzia w pobliżu miejsca montażu.

Instalacja górnej części baterii

1 - Wziąć korpus baterii, przeciągnąć uszczelkę korpusu wzdłuż wężyków.

GROHE Magazine

2 - Umieścić uszczelkę w korpusie w miejscu dla niej przeznaczonym.

3 - Przełożyć wężyki przez otwór w zlewie/umywalce.

4 - Ustawić baterię tak, aby uszczelka dotykała powierzchni zlewu/umywalki. Upewnić się, że uszczelka nie wystaje ani nie jest przycięta.

5 - Przełożyć wąż elastyczny przez górna część wylewki baterii, nastepnie zamontować wylewkę na jej korpusie.

6 - Nastepnie zamontować wylewkę na korpusie baterii.

7 - Użyć wężyków do przytrzymania baterii w miejscu podczas dokręcania.

montaż dolnej części baterii

1 - Przełożyć pierścień stabilizujący wzdłuż wężyków i szpilki mocującej, nastepnie podobnie przełożyć uszczelkę z pierścieniem mocującym i nakrętkę. Dokręcić nakrętkę ręką.

2 - Puścić baterię i sprawdzić wizualnie jej ustawienie. W razie potrzeby skorygowaćkorpusie baterii.

3 - Przytrzymać baterię i dokręcić używając klucza 17mm.

4 - Pod zlewem przeciągnąć wąż przez jedno oczko prowadnika "8".

5 - Przepuścić sprężynę przez wąż, upewniając się, że czarne, plastikowe końce są wciąż na swoim miejscu na sprężynie.

6 - Przepuścić końcówkę węża przez drugie oczko prowadnika "8".

7 - Przytrzymać sprężynę i prowadnik, przykręcić wąż do złącza.

8 - Puścić złącze wtykowe i i zatrzaśnij je na mosiężnym drążku. Upewnić się, że złącze jest zamontowane prawidłowo, pociągając je.

Otwieranie dopływu wody

1 - Upewnić się że, w nakrętkach wężyków są uszczelki. Jeśli nie, założyć uszczelki fibrowe lub gumowe. Przykręcić wąż znajdujący się z lewej strony do przyłącza wody ciepłej, a ten z prawej strony do przyłącza wody zimnej. Dokręcić kluczem płaskim 19mm. Upewnić się, że na wężykach nie ma zagięć lub załamań.

2 - Sprawdzić,czy ruch węża wyciąganego nie jest zaburzony przez żadne przeszkody. Otworzyć dopływ wody, sprawdzić, czy wszystko jest szczelne.

3 - Sprawdzić, czy bateria funkcjonuje prawidłowo.

Gratulacje! Montaż produktu zakończony powodzeniem. Sprawdź pozostałe instrukcje instalacji i odkryj nasze produkty na stronie www.grohe.pl