Instalacja baterii termostatycznej

Przeczytaj instrukcję poniżej lub zobacz film przedstawiający instalację.

Przygotowanie

Przed demontażem starej baterii odłącz dopływ wody.

1 - Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych należy przepłukać rury w celu usunięcia wszelkich zamieczyszczeń, mogących zniszczyć baterię.

2 - Przed zdemontowaniem starego urządzenia należy upewnić się, że przyłącze wody ciepłej znajduje się z lewej, a zimnej z prawej strony. W innym przypadku wezwać specjalistę.

3 - Przygotować urządzenie i narzędzia w pobliżu miejsca montażu.

Przygotowanie

1 - Wkręcić przyłącza S w punkty montażowe w ścianie tak, aby wystawały około 42mm.

2 - Założyć na przyłącza i dokręcić do ściany rozety.

3 - Wyregulować odległość pomiędzy przyłączami tak, aby między ich osiami było 150mm. Sprawdzić, czy są poziomo. Wyregulować w razie potrzeby.

4 - Zamontować baterię i przykręcić solidnie. Nakrętki nie mogą dotykać do rozet. Wyregulować w razie potrzeby i wypoziomować.

5 - Wykręcić przyłącza S. Zanotować głębokość montażu przyłączy względem ściany.


Instalacja baterii termostatycznej

1 - Uszczelnić przyłącza S za pomocą taśmy teflonowej owiniętej w kierunku wkręcania.

2 - Dokręcić przyłącza przy użyciu klucza płaskiego 22mm.

3 - Wyregulować przyłącza, aby odległość pomiędzy ich osiami wynosiła 150mm, a głębokość montażu zgadzała się z wcześniej zanotowaną. Następnie sprawdzić wypoziomowanie.

4 - Uszczelnić przestrzeń pomiędzy ścianą a przyłączem za pomocą silikonu.


5 - Nakręcić rozety na przyłącza S.

6 - Następnie usunąć czerwoną i niebieską zaślepkę z nakrętek baterii. Upewnić się, że uszczelki z sitkami są zamontowane prawidłowo - wypukłością w kierunku baterii.

7 - Zamontować baterię na przyłączach S bez montowania dodatkowych uszczelek. Nastęnie dokręcić solidnie kluczem płaskim 32mm.

8 - Sprawdzić wypoziomowanie baterii, w razie potrzeby wyregulować. Sprawdzić, czy nie występują przecieki włączając przepływ w baterii.

Kalibracja baterii termostatycznej

1 - Używając termometra, sprawdzić temperaturę wypływającej wody. Jeśli w położeniu pokrętła 38 stopni, temperatura wypływającej wody również wynosi 38 stopni, nie potrzeba dokonywać kalibracji.

2 - Jeśli kalibracja jest potrzebna,zdemontować zaślepkę pokrętła temperatury za pomocą małego śrubokręta.


3 - Odkręcić śrubę, a następnie zdjąć pokrętło.

4 - Uruchomić przepływ. Ciągle mierząc temperaturę, kręcić głowicą termostatyczną do uzyskania wartości 38 st C.

Podłączanie węża prysznicowego

Upewnić się, że uszczelka węża znajduje się na miejscu i przykręcić nakrętkę do baterii, używając ręki.

Uruchamianie dopływu wody

Upewnić się że deszczownica funkcjonuje prawidłowo.

Gratulacje! Montaż produktu zakończony powodzeniem. Sprawdź pozostałe instrukcje instalacji i odkryj nasze produkty na stronie www.grohe.pl