Instalacja baterii kuchennej

Follow this installation guide steps by steps or play the video to watch the installation.

Przygotowanie

1 - Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, należy przepłukać rury w celu usunięcia wszelkich zamieczyszczeń, mogących zniszczyć baterię.

2 - Przed zdemontowaniem starego urządzenia oznaczyć przyłącza wody ciepłej i zimnej.

3 - Przygotować urządzenie i narzędzia w pobliżu miejsca montażu.

Installing the mixer

1 - Wziąć korpus baterii, przeciągnąć uszczelkę korpusu wzdłuż wężyków.

2 - Umieścić uszczelkę w korpusie w miejscu dla niej przeznaczonym.

3 - Przełożyć wężyki przez otwór w zlewie/umywalce.

4 - Ustawić baterię tak, aby uszczelka dotykała powierzchni zlewu/umywalki. upewnić się że uszczelka nie wystaje ani nie jest przycięta.

5 - Użyć wężyków do przytrzymania baterii w miejscu podczas dokręcania.

6 - Przełożyć pierścień stabilizujący wzdłuż wężyków i szpilki mocującej, nastepnie podobnie przełożyć uszczelkę z pierścieniem mocującym i nakrętkę. Dokręcić nakrętkę ręką.

7 - Puścić baterię i sprawdzić wizualnie jej ustawienie. w razie potrzeby skorygować.

8 - Przytrzymać baterię i dokręcić używając klucza 13mm.

Turning on water

1 - Upewnić się, że w nakrętkach wężyków są uszczelki. Jeśli nie, założyć uszczelki fibrowe lub gumowe. Przykręcić wąż znajdujący się z lewej strony do przyłącza wody ciepłej, a ten z prawej strony do przyłącza wody zimnej. Dokręcić kluczem płaskim 19mm. Upewnić się, że na wężykach nie ma zagięć lub załamań.

2 - Sprawdzić, czy ruch węża wyciąganego nie jest zaburzony przez żadne przeszkody. Otworzyć dopływ wody, sprawdzić, czy wszystko jest szczelne.

3 - Sprawdzić, czy bateria funkcjonuje prawidłowo.

Gratulacje! Montaż produktu zakończony powodzeniem. Sprawdź pozostałe instrukcje instalacji i odkryj nasze produkty na stronie www.grohe.pl