Zainstaluj jednouchwytową baterię wannową

Przeczytaj instrukcję poniżej lub zobacz film przedstawiający instalację.

Przygotowanie

1 - Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, należy przepłukać rury w celu usunięcia wszelkich zamieczyszczeń, mogących zniszczyć baterię.

2 - Przed zdemontowaniem starego urządzenia, upewnić się, że przyłącze wody ciepłej znajduje się z lewej, a zimnej z prawej strony. W innym przypadku wezwać specjalistę.

3 - Przygotować urządzenie i narzędzia w pobliżu miejsca montażu.

Przed demontażem starej baterii, należy zamknąć dopływ wody.

Przygotowanie

1 - Wkręcić przyłącza S w punkty montażowe w ścianie tak aby wystawały około 42mm.

2 - Założyć na przyłącza i dokręcić do ściany rozety.

3 - Wyregulować odległość pomiędzy przyłączami tak, aby między ich osiami było 150mm. Sprawdzić czy są poziomo. Wyregulować w razie potrzeby.


4 - Zamontować baterię i przykręcić solidnie. Nakrętki nie mogą dotykać do rozet. Wyregulować w razie potrzeby i wypoziomować.


5 - Wykręcić przyłącza S. Zanotować głębokość montażu przyłączy względem ściany.

Montaż baterii jednouchwytowej

1 - Uszczelnić przyłącza S za pomocą taśmy teflonowej owiniętej w kierunku wkręcania.

2 - Dokręcić przyłącza przy użyciu klucza płaskiego 22mm.

3 - Wyregulować przyłącza aby odległość pomiędzy ich osiami wynosiła 150mm a głębokość montażu zgadzała się z wcześniej zanotowaną. następnie sprawdzić wypoziomowanie.

4 - Uszczelnić przestrzeń pomiędzy ścianą, a przyłączem za pomocą silikonu.

5 - Nakręcić rozety na przyłącza S.

6 - Następnie usunąć czerwoną i niebieską zaślepkę z nakrętek baterii termostatycznej. Upewnić się że uszczelki z sitkami są zamontowane prawidłowo - wypukłością w kierunku baterii.

7 - Zamontować baterię na przyłączach S bez montowania dodatkowych uszczelek. Nastęnie dokręcić solidnie kluczem płaskim 32mm.

8 - Sprawdzić wypoziomowanie baterii, w razie potrzeby wyregulować. Sprawdzić, czy nie występują przecieki, włączając przepływ w baterii.

Uruchomienie przepływu

Upewnić się że uszczelka węża znajduje się na miejscu i przykręcić nakrętkę do baterii używając ręki.


Uruchomienie przepływu

Upewnić się, że bateria funkcjonuje prawidłowo.

Przestawić przełącznik baterii na wyjście prysznica, aby używać prysznica ręcznego

Gratulacje! Montaż produktu zakończony powodzeniem. Sprawdź pozostałe instrukcje instalacji i odkryj nasze produkty na stronie www.grohe.pl