Polityka prywatności

GROHE

Informacje dotyczące ochrony prywatności

Jako GROHE doceniamy Państwa zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych użytkowników naszych stron internetowych. Poniżej prezentujemy informacje na temat gromadzonych danych o charakterze anonimowym oraz danych osobowych.

Gromadzenie danych o charakterze anonimowym

Zasadniczo odwiedzanie naszej strony nie wiąże się z koniecznością podawania swoich danych osobowych. Jednak serwer, na którym działa strona, automatycznie kompiluje informacje podawane przez większość przeglądarek internetowych (dalej: „dzienniki serwera sieciowego”). Serwer sieciowy automatycznie gromadzi określone informacje, takie jak adres IP odwiedzającego, data i godzina wizyty na stronie, odwiedzone podstrony, strony odwiedzone wcześniej, stosowana przeglądarka, system operacyjny odwiedzającego oraz domena lub adres dostawcy internetowego. Jeśli któraś z naszych stron korzysta z plików cookie, serwer sieciowy również przechowuje tę informację.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Firma GROHE gromadzi wyłącznie dane (nie dotyczy dzienników serwera sieciowego), na których dobrowolne udostępnienie użytkownik zdecydował się w związku z korzystaniem z którejś z naszych usług (np. zamawianie materiałów informacyjnych, zapytania, procesy produktowe, programy partnerskie). W takim przypadku przetwarzanie i/lub wykorzystywanie danych odbywa się wyłącznie w celu świadczenia danej usługi. Jeśli jest to niezbędne do jej świadczenia, dane te mogą zostać przekazane firmom należącym do Grupy GROHE. Ponadto w razie potrzeby świadczenie danej usługi
(np. wysłanie materiałów informacyjnych lub zapewnienie rozwiązań technicznych) możemy powierzyć usługodawcom, których także obowiązuje niemiecka ustawa federalna o ochronie danych i od których firma GROHE wymaga ochrony danych, nieudostępniania ich niepowołanym stronom oraz zabezpieczenia ich zgodnie z normami prawnymi. Usługodawcy ci są zobowiązani także wobec lokalnych standardów prawnych.
Dane osobowe użytkowników nie są przesyłane do żadnych innych stron trzecich.

Śledzenie

Strona ta wykorzystuje usługę analityczną Google Analytics, świadczoną przez spółkę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, w celu analizowania sposobu wykorzystania strony przez odwiedzających. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu wykorzystania naszej strony (w tym adres IP użytkownika) przesyłane będą na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku włączanej funkcji anonimizacji IP Google usuwa/anonimizuje ostatni oktet adresu IP dla krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz dla pozostałych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach wysyłany jest adres IP w pełnej formie, którego skrócenie następuje już na serwerach Google w USA. W imieniu operatora strony Google korzysta ze wspomnianych informacji do oceny sposobu korzystania za strony przez użytkownika, sporządzania sprawozdań oraz świadczenia innych usług związanych
z aktywnością na stronie oraz aktywności internetowej na rzecz operatora strony. Google nie kojarzy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi posiadanymi informacjami. Użytkownik może zrezygnować
z wykorzystywania plików cookie poprzez wybranie stosownych ustawień w swojej przeglądarce.
W takim przypadku musi on jednak liczyć się z niemożliwością korzystania ze wszystkich funkcji strony. Ponadto istnieje możliwość zablokowania gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika (w tym adresu IP) przez pobranie oraz zainstalowanie dodatku do przeglądarki, dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl-PL.
Użytkownik może zrezygnować z Google Analytics przez kliknięcie poniższego linku. Spowoduje to ustawienie na komputerze specjalnego pliku cookie, który będzie zapobiegał dalszemu gromadzeniu danych użytkownika podczas korzystania z tej strony:

<a href=“javascript:gaOptout()“>Wyłącz Google Analytics</a>

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usług oraz prywatności danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://www.google.de/intl/pl_pl/policies/.

Pragniemy zaznaczyć, że w kodzie Google Analytics umieszczonym na tej stronie włączona jest funkcja „anonymizeIp”, która zapewnia anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Aby chronić swoją pracę za pośrednictwem Internetu, formularz GROHE wykorzystuje Google reCAPTCHA Inc. (Google). Zapytanie to jest używane do rozróżnienia, czy wpis jest stworzony przez człowieka lub w wyniku nadużycia przez zautomatyzowanie i przetwarzanie danych. Zapytanie obejmuje dostawę adresu IP i ewentualnych innych danych, wymaganych przez Google w mechanizmie reCAPTCHA. Używając reCAPTCHA zgadzasz się, że praca, którą wykrywa płynie zeskanowania tekstów archiwalnych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie częściowo skrócony/ukryty w Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP tylko w wyjątkowych przypadkach będzie przekazywany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej, Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny funkcjonowania tej usługi. Dane takie jak Twój adres IP pobierane w celu realizacji usługi reCAPTCHA, nie zostaną połączone z innymi danymi z Google. Do tych danych zastosowanie ma inna polityka prywatności Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Pliki cookie

Podczas pierwszej wizyty na stronie firmy GROHE użytkownik otrzymuje komunikat wyraźnie informujący o korzystaniu przez nas z plików cookie. Użytkownik ma pełną kontrolę na temat sposobu korzystania ze stron firmy GROHE.

Z plików cookie korzystamy wyłącznie w celu zapewnienia łatwiejszego użycia naszych stron. Poszczególne podstrony mogą zapisywać w plikach cookie dane osobowe użytkownika (np. w celu uniknięcia konieczności ponownego wprowadzania danych dostępowych) pod warunkiem uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody użytkownika. Co do zasady nawet po wyłączeniu obsługi plików cookie w przeglądarce użytkownik nadal ma dostęp do wszystkich informacji zawartych na naszych stronach. W takiej sytuacji może jednak dojść do ograniczenia funkcjonalności naszej oferty.

Prawa zainteresowanych osób

Oczywiście na życzenie użytkownika udzielamy informacji, czy i jakie dane osobowe na jego temat gromadzimy. Przechowywanie wszystkich danych odbywa się zgodnie ze stosownymi wymogami prawnymi (np. dotyczących okresów przechowywania danych). Przestrzegane będą prawa użytkownika w zakresie zawiadomień, poprawy, blokowania i usuwania danych, wyraźnie wskazane w niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych. Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na zapisywanie danych osobowych przekazanych na danej stronie przez wysłanie nam krótkiej informacji.

Pozostałe informacje

Jako firma o globalnym charakterze jesteśmy operatorem wielu stron internetowych na świecie. Wszystkie informacje otrzymywane za pośrednictwem stron w danym kraju mogą być przesyłane elektronicznie na obsługujący ją serwer, który znajduje się w innym kraju. Wykorzystywanie, zapisywanie lub przetwarzanie tych informacji może mieć miejsce w kraju innym niż kraj, w którym zostały one podane. Zapisywanie oraz przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie się odbywać co najmniej z zachowaniem przepisów w zakresie ochrony danych obowiązujących w kraju obsługiwanym przez daną stronę, a w przypadku krajów o mniej sprecyzowanych przepisach w tym zakresie może się to odbywać także z zachowaniem wymagań niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych.

Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii na temat ochrony danych prosimy o kontakt z naszym Korporacyjnym Inspektorem Bezpieczeństwa Informacji:

Michael Cruickshank
GROHE Holding GmbH
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf, Niemcy
E-Mail: dataprotection@grohe.com

Stan

Stan na marzec 2017 r.

Informujemy, ze niniejsza deklaracja w przyszłości może ulec zmianie ze względu na wymogi prawne lub wymogi innego rodzaju. Prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualnego stanu.

Używamy plików cookies, żeby ułatwić Ci korzystanie z tej strony. Zakładamy, że jeśli kontynuujesz wizytę na stronie, zgadzasz się na otrzymywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania gromadzonych przez nie danych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Polityka prywatności